Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
CELÁ BIOLA 2.,

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (692,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

TRIBLASTIKA Prvoústí - ústa vznikají na místě blastosporů (prvoúst) - kroužkovci, hlísti, ploštěnci, měkkýši, členovci Kmen: Ploštěnci - zploštělí živočichové - tělní dutina – schyzocoel - vnitřní prostor vyplňuje parenchym omývaný tělními tekutinami - jsou vytvořeny jen některé tělní soustavy -Ploštěnky=>dravé, volně žijící -Tasemnice, motolice TŘÍDA: PLOŠTĚNKY - žijí ve vodě nebo ve vlhké půdě - dravý způsob života - pohybují se pomocí řasinek, kožní svalový vak stavba těla– mají oči (různý počet), chemoreceptory – trávicí otvor je uprostřed těla, z něj vybíhá trávicí střevo – vylučují pomocí protonefridii (základem jsou plaménkové buňky) – nervová soustava je provazcovitá (gangliová) – dýchají celým povrchem těla – mají velkou schopnost regenerace (dorůstají části těla, o které přišli) – vajíčka uzavírají do kokonu a ukládají pod kameny Ploštěnka mléčná Ploštěnka potoční TŘÍDA: MOTOLICE - jsou to parazité - střídají několik hostitelů - u mezihostitele žije larva, většinou bezobratlí (členovci, měkkýši) - dospělé stadium, je konečný hostitel (obratlovci, savci) Přizpůsobení parazitickému způsobu života: - redukce smyslů - redukce některých soustav - redukce svalů pro pohyb - objemné pohlavní orgány - nadprodukce pohlavních buněk a vajíček - na povrchu těla je kutikula, která chrání před trávicími šťávami - většinou u ústního otvoru jsou vytvořené přísavky stavba těla– vytvořena je trávicí soustava – ústní otvor je na přídi, potom je jícen a následuje rozvětvené střevo – tělo je vyplněno pohlavními orgány – vylučují pomocí protonefridií – dýchají povrchem těla Motolice plicníMotolice thajská - ze syrových korýšů Motolice kopinatá - vyskytuje se ve suchý stepích - většinou u přežvýkavců - 1. mezihostitel je suchozemský plž - 2. mezihostitel je mravenec Motolice jaterní - způsobuje trávicí problémy a úhyn u přežvýkavců (krávy, ovce) - člověk ji může získat z trávy u vody (žvýkání) - přenašečem jebahnatka malá - larvy vytvoří cysty na vodních rostlinách Krevnička močová - vyvolává onemocnění, které se nazývá bilharzióza - je odděleného pohlaví - sameček drží samičku v břišní rýze, dochází k oplození vajíček - hned po malárii je to nejrozsáhlejší nemoc - larvy aktivně pronikají do člověka, který prochází vodou (rýžová pole) - dostávají se do krevního oběhu - dospělci parazitují v cévách močového měchýře - vajíčka mají hrot, díky němu se dostanou do močového měchýře - projevy: horečky, krev v moči TŘÍDA: TASEMNICE - jsou přizpůsobeny parazitickému životu uvnitř hostitele - redukce orgánů - potravu příjímají přes povrch těla - dýchají přes povrch těla (žijí v prostředí bez kyslíku) - těla vyplněna pohlavními organy - na přední části se vytváří přísavky, věnec s háčky (rostellum) - části těla: 1) hlavička (skolex) 2) krček (collum) 3) články těla (proglotidy) - přísavky mohou být kruhové nebo ve tvaru rýh -15 – 20m Vývoj: Tasemnice dlouhočlennáŠklovec široký - mezihostitelem je prase - vyskytuje se u obyvatelstva, které se živí - na hlavičce má přísavky a háčky rybolovem nebo konzumují syrové ryby - boubel se nazývá cysticerkus - nevyskytuje se v ČR Měchožil zhoubný Tasemnice bezbranná - má jen 6 mm - nemá na hlavičce háčky - velmi nebezpečný - mezihostitelem je kráva nebo býk - největší nebezpečí v Africe - přes syrové maso - nebezpečný boubel (echynokokus – dětská hlava) - stádium boubel - usazuje se v játrech vajíčko => v mezihostiteli vzniká larva, která vytváří boubel => v konečném hostiteli po snězení masa s boubeli je boubel aktivován, uchycuje se ve střevech a vyvíjí se v dospělou tasemnici Kmen: Pásnice - má progresivní znaky - tělní dutina je označována jako coelom - mají uzavřenou oběhovou soustavu - trávicí trubice prostupuje celým tělem - má ústní a řitní otvor Pásmovka velká Pásemnička sladkovodní - největší živočich bezobratlých - žije ve Vltavě u nás - žije v mořích Kmen: Vířníci - mají dutinu pseudocoel - většinou žijí ve sladkých vodách přisedle - tělo mají pohárovité - v hlavové části je věnec vířivých brv - jsou k podkladu přichyceny lepivou stopkou - v rozmnožování převažuje nepohlavní způsob =>partenogeneze - vždy z neoplozených vajíček vznikají pouze samičky Krunýřenka Vířník Kmen: Hlísti TŘÍDA HLÍSTICE: - žijí ve vodě a půdě nebo jsou parazité rostlin a živočichů - tělo je protáhlé na konci užší - tělo nemá články - tělní dutina je pseudocoel - tělo je vyplněno tekutinami, které nahrazují oporu těla - tlak tekutiny umožňuje pohyb těla - na povrchu je jednovrstevná pokožka a nad ní je kutikula - kostra není vytvořená - je vytvořen svalový vak - pohyb probíhá díky vaku a tlaku tekutin - dýchají přes povrch těla - cévní soustavu nemají - význam spíš negativní, škodí v zemědělství nervová soustava – je gangliová (zauzlinná) – vpředu je zauzlina – dozadu se táhnou nervové pruhy vylučovací soustava– vylučují pomocí protonefridiií trávicí soustava – mají trávicí trubici rozmnožování – většinou gonochoristé Roup dětský - asi 1cm velký (samička je větší) - onemocnění se nazývá oxyurióza - žijí v tenkém střevě - projevuje se svěděním v oblasti konečníku - můžou být kopřivky nebo nevolnosti - dochází k autoinfekci - samička klade v noci vajíčka kolem řitního otvoru - může naklást až 10000 vajíček Vlasovec kožní - mezihostitelem jsou muchničky - vytváří uzly a může dojít k oslepnutí Měchovec lidský - žije v tenkém střevě člověka - nejvíce v teplých oblastech - larvy pronikají kůží při chůzi na boso - dochází k chudokrevnosti Škrkavka dětská - nákaza přes kontaminovanou zeleninu nebo vodu -10 – 15 cm - onemocnění se nazývá ascaridóza - žijí v tenkém střevě - způsobují nevolnost, zvracení Vlasovec medinský - vyskytuje se v Africe a jižní Asii - má asi 1m - vytváří boule pod kůží, kde jsou samičky - pokud jde člověk vodou, samičky uvolňují do vody larvy - vývoj je přes buchanky - člověk nakazí vypitím vody s buchankami - je medicínským znakem (namotání a vytáhnutí z člověka) Vlasovec oční - přenašečem jsou ovádi - parazituje v kůži nebo v očích Vlasovec mízní - vyskytuje se v tropick

Témata, do kterých materiál patří