Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
01_září

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (186,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2019/2020 3.V Září 2019 Čtenářský deník č. 1 - Kladivo na čarodějnice Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2019/2020 3.V I) Bibliografické údaje Název:Kladivo na čarodějnice Autor: Václav Kaplický Vydavatel: nakladatelství Fortuna Libri Vydání: 1. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Václav Kaplický se narodil 28. srpna roku 1895 v Červeném Dvoře (nedaleko Sezimova Ústí). Studoval na gymnáziu a reálce v Táboře. Odmaturoval v roce 1914 a ten samý rok byl odveden na haličskou frontu. Zde byl 10. srpna 1916 zajat. O měsíc později vstoupil do československých legií a stal se členem Prvního střeleckého pluku. Roku 1918 byl delegátem (zapisovatelem) zakázaného vojenského sjezdu legií, po tomto odhalení byl zatčen a vězněn ve Vladivostoku. Po roce se vrátil do Československa a stal se zaměstnancem sekretariátu Svazu československých legionářů. Poté pracoval jako úředník na ministerstvu národní obrany. Od roku 1922 se začal věnovat psaní knih. Pracoval v několika nakladatelstvích (př. Pokrok, Čin, Družstevní práce, Melantrich). Od roku 1950 se věnoval převážně psaní historických románů (zejména době husitské a pobělohorské). V roce 1978 byl jmenován národním umělcem. Václav Kaplický zemřel 4. října 1982 v Praze a je pochován na Vyšehradském hřbitově. Václav Kaplický se zabýval psaním historických románů (např.:Kraj kalicha, Čtveráci, Kladivo na čarodějnice, Nalezeno právem, Život alchymistův), dále je také autorem beletristických kronik z českých dějin a legionářské prózy (např.:Gornostaj, Hvězda na východě). III) Děj Kniha začíná svatbou Marie Sattlerové, na které se schází většina Šumperčanů, mezi nimi i děkan Lautner, který je mezi obyvateli velice oblíbený. Na svatbu ho doprovází jeho mladá kuchařka Zuzana Voglicková, ke které se chová skoro jako k vlastní dceři (později se mu to vymstí) – zná ji od jejího útlého věku, kdy ji zachránil při požáru v Šumperku. Další kapitola knihy nás zavede do kostela v Sobotíně, kde se žebračka Maryna Schuchová (Schuchovka) snaží ukrást posvěcenou hostii. Má v úmyslu ji poté odnést porodní bábě Dorotě Groerové (Groerka), která jí tvrdí, že potřebuje svěcenou hostii, aby jí dojila kráva a na oplátku jí slibuje mouku na lívance. „Trik s hostií“ poradí Groerce stará Davidka. Žebračka hostii nespolkne, ale vyplivne ji do nachystaného ubrousku (viz úryvek), toho si všimne ministrant a upozorní kostelního otce tkalce Bittnera. Sobotínský farář Schmidt je náboženský fanatik a za vším vidí čarodějnictví. Vernířovickou žebračku tedy obviní z čarodějnictví a zařídí, aby byla společně s Groerkou a Davidkou uvězněna na zámku ve Velkých Losinách. Na losinský zámek byla svolána rada, která měla rozhodnout o dalším osudu zatčených žen. Farář Schmidt navrhl, aby bylo posláno pro olomouckého advokáta Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu (dříve inkvizitor). Boblig pozvání přijal a přijel do Velkých Losin se svým pomocníkem hrbatým Ignácem (Náckem). Inkvizitor nelenil a okamžitě začal s výslechy všech tří žen. Obžalované neustále tvrdily, že nejsou čarodějnice, a tak přišla na řadu tortura. Nakonec dopěl k názoru, že všechny tři ženy jsou čarodějnice, které chodily na Petrovy kameny (hora nedaleko) a scházely se zde s ďáblem. Všechny tři ženy nechá upálit. Jindřich Boblig velice prahnul po penězích, proto bylo jeho cílem, aby procesy byly co nejdelší (na spravedlnosti a pravdě mu nijak nezáleželo). Z tohoto důvodu nechával uvrhnout do žaláře i další šumperské, vernířovické a losinské občany. Podle tehdejších zákonů byl majetek obžalovaným konfiskován, proto si Boblig vybíral zejména bohaté měšťany. Jediným, kdo viděl páchané zlo a také měl odvahu proti němu vystoupit, byl děkan Lautner. Rozhodl se zajet za olomouckým biskupem Karlem Lichtensteinem a sdělit mu svůj názor na Bobligovo počínání. Je zatčena Marie Sattlerová, do které býval v mládí Lautner zamilovaný. Vlivem tortury přizná inkvizitorovi Bobligovi, že i ona praktikovala čarodějnictví a společně s děkanem létala na Petrovy kameny a udržovala s ním milostný poměr. Tyto a další výpovědi očerňující děkana Lautnera odeslal Boblig biskupovi. Krátce poté, co si biskup dopis přečetl, dorazil k němu děkan Lautner se svou stížností na Bobliga. Biskup byl rozhodnutý nechat vše důkladně prošetřit. Lautner se mu jeví jako upřímný muž, naopak Bobligovi se zračí v obličeji zlo. Nicméně Lautnerovi vyčte, že si u sebe drží mladou kuchařku. Lautner to uznává a přemýšlí, jak by Zuzanu dostal z děkanství, aniž by jí ublížil. Myslí, že nejlepší by bylo ji provdat, ale Zuzana je přesvědčená, že kuchařku z děkanství si nikdo nevezme. Boblig je rozhodnutý, že Lautnera zničí, proto se jednoho dne, když děkan není doma, vydá i se svým pomocníkem na děkanství a odvede Zuzanu Voglickovou do žaláře (je stejně jako ostatní obyvatelé obviněna ze spolčení s ďáblem a navíc ještě z milostného poměru s děkanem Lautnerem). Biskup je zdrcen a onemocní. Během jeho churavění se o něj stará paní Hutterová. Její manžel bývalý soudce Kašpar Hutter se chce domoci práva, a tak obchází všechny radní. Zatčen byl i Kašpar Sattler a jeho dcera Lízl. Kašpar uviděl ve vězení svou zlomenou ženu a pochopil, že nemá cenu Bobligovi odporovat. Vypovídá tedy to, co chce Boblig, tedy udává děkana Lautnera. Kuchařka Zuzana je mnohem statečnější a všechna obvinění potvrdí až po tom, co je mučena španělskou botou. Vlivem těchto obvinění se rozhodne biskup Lichtenstein svolat komisi a řádně prošetřit případ děkana Lautnera. Jedním ze členů komise je i Lautnerův přítel z mládí a spolužák – mohelnický děkan Winkler. Winkler pořádá posvícení, na které pozve i Lautnera. Lautner nabídku s radostí přijal a vydal se do Mohelnice, bohužel nevěděl, že je to past. V Mohelnici byl zatčen a uvězněn. Začíná soud, proti Lautnerovi vypovídá Kašpar Sattner, jeho dcera Lízl i kuchařka Zuzana. Lautner všechna obvinění odmítá, a tak se komise rozhodne podrobit ho tortuře. Boblig má ohromnou radost a dává zatknout další lidi, mezi n

Témata, do kterých materiál patří