Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
02_říjen

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (5,82 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2017/2018 1.V Říjen 2017 Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2017/2018 1.V Čtenářský deník č. 2 - Deník I) Bibliografické údaje Název: Deník Autor: Anne Franková Vydavatel: nakladatelství Triáda Vydání: 5. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Annelies Marie „Anne“ Frank se narodila 12. června roku 1929 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřela v únoru roku 1945 v koncentračním táboře Belgen-Belsen, pravděpodobně na tyfus. Pocházela ze židovské rodiny, a tak se na počátku druhé světové války ukryla před nacisty společně se svojí rodinou a čtyřmi známými v zadním traktu budovy, která sloužila jako kancelářský objekt firmy Annina otce. Po dvou letech byla skupina prozrazena a deportována do koncentračních táborů. Anna si během života v „Zadním domě“ psala deník, který byl nakonec vydán jediným přeživším a to Anniným otcem – Otto Frankem. Deník byl psán nizozemštinou, ze které byl přeložen do mnoha jazyků a stal se jednou z nejčtenějších knih na celém světě. Anne Franková, 1940 III) Děj Anne dostala ke svým třináctým narozeninám malý červený zápisníček se zámkem a rozhodla se, že z něho udělá deník. Píše ho formou vzkazů a dopisů svojí imaginární kamarádce Kitty. Nejdříve píše o sobě samé, svojí rodině, přátelích a o škole. Poté popisuje ukrývání před nacisty. Začíná pondělím 6. července roku 1942, kdy se rodina Frankových přesunuje do svého úkrytu. Frankovi zanechávají v bytě velký nepořádek a dopis, že odcházejí do Švýcarska. Jejich místem úkrytu je zadní trakt domu, kde sídlila firma Annina otce. O pobytu Frankových věděl pouze nejužší okruh zaměstnanců firmy a to pan Kugler, pan Kleiman, pan Voskuijl, jeho dcera Bep a Miep Giesová. Těchto pět lidí se o ukrývané osoby staralo, chodilo je pravidelně navštěvovat a zajišťovalo jim jídlo, ale také zábavu (např. půjčováním knížek v knihovně, korespondenčním kursem latiny či těsnopisu aj.), společně probírali vývoj války a úplně obyčejný život za „hranicemi“ zadního domu. O měsíc později se k Frankovým přidala ještě rodina van Daanových (pravým jménem van Pelsových) a v listopadu ještě zubař pan Albert Dussel (pravým jménem Fritz Pfeffer). Zpočátku je Anne potěšena příchodem nových obyvatel, se kterými si může povídat a považuje je za jakési zpestření velmi rutinního života. Postupem času toto soužití začíná být velmi těžké. Stanoví se striktní pravidla, která se musí dodržovat, aby se zamezilo prozrazení, protože firma nadále funguje a chodí sem cizí lidé, kteří o ukrývající se skupince nemají ponětí. Obyvatelé zadního traktu si zkracují čas učením angličtiny, francouzštiny, těsnopisu, matematiky, zeměpisu, čtením knih či posloucháním rádia. Anne se cítila často osamocená. Matka měla radši starší dceru Margot a s Anne si vůbec nerozuměla. Otce měla Anne ráda, on se k ní však choval stále jako k malému, psychicky nevyspělému dítěti a to Anne uráželo a neměla k němu důvěru. Z důvodu citového strádání se velmi hluboce zamilovala do o tři roky staršího Petera van Daana. V knize jsou popsány obyčejné situace (např. chystání oběda, praní či oslavy narozenin), ale také bombardování a několikanásobné vloupání, kdy měli obyvatelé velký strach. Velmi zajímavý je také popis věcí, které Židé nesměli a museli dělat (např. nesměli jezdit veřejnou dopravou). Poslední Annin zápis je z úterý 1. srpna roku 1944, protože o tři dny později byl úkryt objeven jednotkou SS v čele s K. J. Silberbauerem. Pan Kugler a pan Kleiman byli odvezeni a následně uvězněni. Miep Giesová a Bep Voskuijlová se do zadního traktu vrátily, aby zachránily Annin deník. Skupinka Židů byla odvezena do amsterodamského vězení a dále odsunuta do koncentračních táborů. Jediný, kdo tuto hrůzu přežil, byl Annin otec Otto Frank, který deník později vydal a založil nadaci Anne Frank fonds. IV) Charakterizace postav Anne Franková – třináctiletá židovská dívka se spoustou kamarádů, na první pohled působí bezstarostně a rozpustile, ale ve skutečnosti je velmi citlivá, často se cítí osaměle a má pocit, že jí nikdo nerozumí, je velmi inteligentní, učí se francouzsky, anglicky a německy, má ráda řeckou mytologii, historické knihy a romány. Margot Franková– Annina o tři roky starší sestra, 5. července roku 1942 dostává předvolání do „pracovního tábora“ v Německu, stejně jako Anne je velmi inteligentní, má v oblibě chemii, matematiku a ekonomii, zemře v koncentračním táboře Bergen – Belsen koncem února roku 1945. Otto Frank („Pim“) – Annin otec (nar. roku 1889, Frankfurt nad Mohanem), má s ním velice úzký vztah, voják v první světové válce, bývalý ředitel firmy Opekta, roku 1925 se žení s Edith Hollanderovou a roku 1933 odchází se svou rodinou do Nizozemska. Je velmi vzdělaný, učí se anglicky a rád čte knihy od Ch. Dickense, jako jediný přežije a po několik úpravách vydá Annin deník jako knihu. Edith Franková-Holländerová – Annina matka (nar. roku 1900, Cáchy), moc si s Annou nerozumějí, Edith má radši starší dceru Margot, ráda čte, umírá 6. ledna roku 1945 na hlad a vyčerpání v koncentračním táboře Osvětim – Birkenau. Hermann van Pels – (v knize jako Alfred van Daan) bývalý řezník, chytrý, ale trochu samolibý, zemře 6. září roku 1944 v plynové komoře v Osvětimi. Auguste van Pels – (v knize jako Petronella van Danan) manželka Alfreda van Daana, často Anne kritizuje za její chování, stále si na něco stěžuje. Peter van Daan – (v knize jako van Daan) syn manželů van Daanových, o tři roky starší, ale po psychické stránce méně vyspělý než Anne, velmi citlivý, zprvu se mu zdá Anne nesympatická, časem se do sebe zamilují, po válce chce odejít do Nizozemské Indie a pracovat na plantáži. Umírá pouhé tři dny před osvobozením v Mauthausenu. Fritz Pfeffer – (v knize jako Albert Dussel), narozen roku 1989 v Německu, pracuje jako zubař, rok a půl sdílí s Anne jeden pokoj, ale vůbec spolu nevycházejí, nemá vlastní názory (podřizuje je většině), učí se španělsky, protože chce po válce emigrovat do Jižní Ameriky. Zemře 20. prosince roku 1944 v koncentračním táboře Ne

Témata, do kterých materiál patří