Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
05_leden

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (216,06 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2019/2020 3.V Leden 2020 Čtenářský deník č. 5 - Utrpení mladého Werthera Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2019/2020 3.V I) Bibliografické údaje Název:Utrpení mladého Werthera Autor: Johann Wolfgang Goethe Vydavatel: nakladatelství Odeon Vydání: 2. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Johann Wolfgang Goethe se narodil 28. srpna roku 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). V dětství byl vyučován otcem a soukromým učitelem. Již v raném věku projevoval zájem o literaturu a divadlo. Roku 1765 se přesunul do Lipska, kde studoval práva. O pět let později dokončil svá studia ve Štrasburku. Po ukončení studí se vrátil domů a působil jako advokát u říšského sněmu. Této práce brzo zanechal a začal se plně věnovat literatuře. V roce 1774 napsal románUtrpení mladého Werthera, díky kterému se proslavil po celé Evropě. Od roku 1775 žil a působil ve Výmaru. Stal se také čelním představitelem literárního hnutí Sturm und Drang. Goethe také velmi cestoval. Při návštěvě Itálie se seznámil s antickým uměním, které považoval za vrchol kultury – antické Řecko pro něj bylo nedostižným vzorem. Roku 1806 se oženil s Christianou Vulpiusovou. Měli spolu pět dětí, dospělosti se dožil pouze jediný syn August. Na sklonku života se Goethe zdržoval ve Výmaru a v Jeně, podnikal jen krátké cesty (zejména do českých lázní – Teplice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně). Zemřel 22. srpna roku 1832 ve Výmaru, kde je také pohřben. Goethova tvorba byla ovlivněna Johanne Gottfriedem Herderem (poznal ho v mládí) a Friedrichem Schillerem, který se do Výmaru přistěhoval v roce 1799. Goethe je autorem několika divadelních her (například:Ifigenie na Tauridě a Faust), básní (například:Král duchů = balada,Heřman a Dorotea = idyla aElegie z Mariánských Lázní) a románů (například:Utrpení mladého Werthera aViléma Meistera léta učednická). Mezi další Goethovy zájmy patřila botanika, botanika, geologie a architektura. Sturm und Drang je německé preromantické hnutí působící v letech 1767 až 1785. Název v překladu znamená Bouře a vzdor a vychází se stejnojmenné hry Friedricha Klingera. Vzniklo jako reakce na racionalismus a osvícenství. Rysy hnutí: idealizace vzpoury jedince, důraz na emoce, cit a fantazii, tvůrčí a osobní svoboda, originalita. Inspiraci čerpali z přírody a lidové slovesnosti. Nejvíce využívaným literárním útvarem bylo drama. Myšlenky hnutí Sturm und Drang silně ovlivnily německý romantismus. Představitelé hnutí:Johann Wolfgang von Goethe,Friedrich Schiller,Friedrich Maximilian Klinger,Jakob Michael Reinhold Lenz,Gottfried August Bürger,Heinrich Wilhelm von Gerstenberg,Johann Georg Hamann,Johann Jakob Wilhelm Heinse,Johann Gottfried Herder III) Děj Hlavní hrdina knihy mladý Werther se přestěhuje z města do vesnice Waldheim. Věnuje se malování, poznávání místní přírody a lidí. Své dojmy sděluje svému blízkému příteli Vilémovi formou dopisů. Werther je nadšen, vše popisuje do největších detailů. Přijde mu jako by byl v ráji. Jednoho dne se mladík vydá na ples, kde pozná Charlottu. Je to mladé, hezké děvče, které se po matčině smrti musí starat o otce a sourozence. Je zasnoubena s mladým úředníkem Albertem (v době konání plesu je mimo město). Lotta tančí na plese s Wertherem, který se do ní okamžitě zamiluje. Werther začne Lottu navštěvovat skoro denně a podnikají spolu dlouhé procházky. Po nějaké době se vrátí Albert. Náš hrdina už dále nesnese být v přítomnosti ženy, kterou miluje, ale „patří“ někomu jinému, začíná jí být pomalu posedlý a jeho stav se ještě zhoršuje příjezdem Alberta. Ten sice Werthera toleruje - dovoluje mu návštěvy a sám se s ním spřátelí, ale už pouhou svou přítomností upozorňuje na to, že Werther nebude moct být nikdy se svoji láskou. Protože se jeho myšlenky stále točí pouze kolem Lotty a nic se nelepší, jeho přítel mu doporučí přijmout místo u velvyslance. Werther poslechne, odjede. Zprvu se mu na novém místě líbí (dokonce se zde seznámí s dívkou podobnou Lottě a tráví s ní nějaký čas), i když si s jeho nadřízeným nepadnou úplně do oka, změna mu prospívá, zaměstnává ho práce a nemá tolik času myslet na Lottu. Jednoho dne se zdrží během návštěvy svého nového přítele déle v přítomnosti vyšší společnosti, která ho neakceptuje a dává to jasně najevo. Wertherovi je incident velice nepříjemný, díky tomu se mu vrací bývalé pocity, vzpomínky, myšlenky a upadá opět do depresí. Také se zmiňuje o sebevraždě. Vrací se do Wahlheimu a potkává se s Lottou a Albertem. Tomu začíná Wertherovo pobývání u Lotty vadit a poprosí ji, která to sdělí příteli, ať ji tak často nenavštěvuje. Werther je nešťastný. Nemůže vídat Lottu, a protože nemůže žít bez ní, znamená to pro něj jediné řešení. Večer přijde, ač nemá, k Lottě domů a sdělí jí (pomocí úryvku z knihy) své pocity. Charlotta, i když to potlačovala, si uvědomí, že Werthera má také ráda, ale manžela nechce opustit. Werther odjíždí. Vypůjčí si od Alberta pistole a druhý den je nalezen mrtvý. IV) Charakterizace postav Werther – romantický, citlivý, miluje přírodu a Homérovu Odyseu, nesnáší namyšlenost a opovrhuje lidmi řídícími se jen rozumem, je zaslepen láskou k Lottě, kvůli její nenaplněnosti se zasebevraždí (typický romantický hrdina) Lotta – mladá dívka, zemřela jí matka, a tak se stará o otce a své sourozence, zasnoubená s Albertem (nemiluje ho, ale chová k němu úctu), má ráda Werthera, ale odmítá ho z úcty k manželovi Albert – úředník, snoubenec Lotty, s Werthrem naváže přátelský vztah (naruší se až Albertovou žárlivostí, jeho vychování mu nedovoluje se vyjádřit) Vilém – Wertherův přítel, kterému jsou adresovány dopisy V) Kompozice knihy Doba a místo: převážně městečko Wahlheim, Německo ke konci 18. století Kniha Utrpení mladého Werthera se řadí mezi epické žánry, jedná se o epistolární román (psaný formou dopisů. Pisatelem je Werther, který se v nich svěřuje, nejčastěji svému příteli Wilhelmovi (pár dopisů je adresovaných i Lottě), s děním kolem něj, se svými pocity a odhaluje tak své psychické pochody a vn

Témata, do kterých materiál patří