Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
08_duben

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138,96 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Duben 2019 Čtenářský deník č. 8 - Pán much Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2018/2019 2.V I) Bibliografické údaje Název:Pán much Autor: William Golding Vydavatel: nakladatelství Naše vojsko Vydání: 2. vydání Verze: knižní II) Základní informace o autorovi William Gerald Golding se narodil 19. září 1911 v Anglii (v Cornwallu). Se psaním začal již v sedmi letech. Studoval na univerzitě v Oxfordu přírodní vědy a angličtinu. Svou první knihu vydal v roce 1934 – jednalo se o sbírku básní (PoemsI).Roku 1939 se oženil s Ann Brookfieldovou (analytická chemička) a stal se učitelem angličtiny a filosofie. Během druhé světové války sloužil u královského námořnictva (podílel se na potopení německé bitevní lodě Bismarck a také se účastnil vylodění v Normandii). Po válce se opět vrátil k povolání učitele a ke psaní. Roku 1983 se stává laureátem Nobelovy ceny za literaturu. O pět let později byl povýšen královnou Alžbětou II. do šlechtického stavu. Sir William Golding zemřel 19. června 1993 v Perranarworthalu (Cornwall). Golding píše alegorické knihy, často používá narážek na klasickou literaturu, mytologii či křesťanskou symboliku. První románPán much(1954, později zfilmován) představuje jedno z opakujících se témat jeho románů – konflikt mezi přirozeným lidským barbarstvím a civilizujícím vlivem rozumu. Mezi nejznámější Goldingovy knihy patříDědicové (1955),Ztroskotání Christophera Martina (1956) aFree fall (1959). Pozdější knihy nedosáhly takového uznání. III) Děj Příběh se odehrává během války, kdy je na Anglii shozena atomová puma a obyvatelstvo musí být evakuováno. Letadlo s chlapci (ve věku od 6 do 12 let) z internátní školy je v oblasti Tichého oceánu napadeno, havaruje a zřítí se na neobydlený ostrov. Prvními postavami se kterými se v příběhu setkáváme jsou Ralph a „Čuňas“. Na pláži naleznou lasturu a zatroubí na ní, aby přivolali další přeživší. Po tom, co všichni dorazí, rozhodnou se chlapci zvolit si svého vůdce a vytvořit si pravidla. Většina chlapců hlasuje pro Ralpha. Další, kdo připadá v úvahu, je Jack Merridew, který vedl školní sbor, Ralphovi velice závidí. Ralph si to uvědomuje (vidí v něm hrozbu), a tak ho ustanoví vůdcem skupiny lovců (bývalí členové sboru). Čuňasovi přidělí funkci svého zástupce. Jack, Ralph a Simon se vydají na průzkum ostrova. Objeví prase zapletené v liánách, Jack vytáhne nůž a chce ho zabít, nakonec ale zaváhá a sele uteče. Jack si přísahá, že příště nebude otálet a vepře zabije. Chlapci jsou ostrovem nadšeni, líbí se jim představa, že si mohou dělat, co chtějí a nemají dozor dospělého člověka. Někteří se ale bojí příšery, kterou údajně spatřil jeden z mladších chlapců (v knize není uvedeno jeho jméno, ale jeho poznávacím znakem je mateřské znaménko na tváři). Ralph pomocí Čuňasových brýlí zapálí signální oheň (v případě, že by jela okolo loď, uvidí kouř a zachrání je). Oheň se vymkne kontrole a spálí část džungle. Během požáru se ztratí chlapec s mateřským znaménkem (zřejmě zemře během požáru). Hned na první schůzce si chlapci slíbí, že se budou o všechnu práci dělit a pomáhat si. Většina chlapců na svůj závazek však zapomene a pro Ralpha začíná být složité přinutit je pracovat. Jejich civilizovanost začíná postupně upadat. Neshody mezi Jackem a Ralphem se stupňují. Spor vyvrcholí, když Jack odvede dvojčata Sama a Erika (kteří se měli starat o signální oheň) na lov. Oheň vyhasne, a tak loď plující okolo nemohla zachytit kouř a zachránit je. Následuje hádka, během níž se rozbije jedno sklo Čuňasových brýlí. Jednoho dne dojde nad ostrovem k přestřelce dvou letadel a jeden z pilotů se katapultuje. Sam a Erik zahlédnou jeho mrtvé tělo zamotané do padáku a spletou si ho s příšerou, tím vyvolají mezi chlapci velkou paniku. Ralph, Jack a Roger se vydají za „nestvůrou“. Uvidí roztrhaný padák, se kterým škube vítr, s hrůzou utečou v domnění, že to jsou netvorova hýbající se křídla. Této situace chce využít Jack. Prohlásí Ralpha za zbabělce (i když on sám se bál ještě více) a požaduje, aby byl zvolen nový vůdce. Jack doufá, že chlapci zvolí jeho, ale mýlí se – nedostane ani jeden hlas, a proto skupinu opustí. Později se k němu začnou přidávat další chlapci a on založí nový kmen. Jackův kmen se věnuje především lovu prasat. Po tom, co se jim podaří jednoho vepře zabít, nabodnou jeho hlavu na kůl a připraví ji netvorovi jak oběť. Později tuto hlavu objeví Simon. Hlava je už ve značném stádiu rozkladu a obsypaná mouchami, právě proto ožívá v Simonově hlavě jako „Pán much“. Když se Simon vrací k chlapcům, narazí na mrtvého pilota. Rychle běží svůj objev povědět ostatním. Ti jsou bohužel zfanatizováni Jackovým válečným tancem a Simona považují za příšeru – roztrhají ho a on zemře. Jack se svými přívrženci potřebují oheň, a proto napadnou Ralphův tábor a ukradnou Čuňasovy brýle (pomocí skel se dá oheň rozdělat). Čuňas chce, aby mu byly jeho brýle vráceny, Jack odmítá a Roger na Čuňase svalí kámen a tím ho zabije. Jackův kmen unese dvojčata (poslední Ralphovi přívrženci) a donutí je, aby se přidali k němu. Jackovo divošství vyvrcholí, když se pokouší Ralpha zabít, jeho plán však selže, a tak na Ralpha uspořádá další den hon. Chlapec se ukrývá v džungli, a tak Jack rozhodne rozdělat oheň. Dým požáru spatří okolo plující loď a přirazí ke břehu. Chlapci jsou zachráněni. IV) Charakterizace postav Ralph (zosobňuje demokrata)– sportovní, rozumný, inteligentní, chlapci si ho zvolí za vůdce - má pocit odpovědnosti a snaží se chlapce udržet civilizované, jeho cílem je udržovat oheň dostat se z ostrova „Čuňas“ (zosobňuje intelektuála) –tlouštík s brýlemi trpící astmatem (chlapci se mu za to posmívají), rozumný, moudrý (Ralphův rádce), chlapcům vytýká, že se chovají jako děti (často si klade otázku, jak by se v dané situaci chovali dospělí), brýle jsou symbolem pro inteligenci a vědu Jack (zosobňuje diktátora) – posedlý absolutní mocí, chce vládnout davu, který udělá vše, co přikáže (totalita), postupem se z něj stává divoch (nemá problém zabíjet ostatní kluky, před lovem se pomaže

Témata, do kterých materiál patří