Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
08_duben

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,21 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová 2019/2020 3.V duben 2020 Čtenářský deník č. 8 Candide neboli optimismus Alena Tylšová 2019/2020 3.V I) Bibliografické údaje Název:Candide neboli optimismus Autor: Voltaire Vydavatel: Lidové nakladatelství Praha Vydání: 1. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Francouzský osvícenský filozof, básník a také spisovatel Francois Marie Arouet, známý podpseudonymem Voltaire, se narodil 21. listopadu roku 1694 v Paříži. Voltairův otec pracoval jako notář, matka mu zemřela, když mu bylo 7 let. Důležitou osobou v životě pro něj byl abbé de Chateauneuf, který ho uvedl do vyšší společnosti. Po dokončení studií (s velmi výbornými výsledky) se stal Voltaire tajemníkem francouzského velvyslanectví v Haagu. Kvůli několika milostným aférám se však musel vrátit do Paříže. Měl pohnutý život – kvůli své satirické poezii byl vězněn v Bastile a později vykázán z Paříže. Odešel tedy do Anglie, kde osobně poznal významné osobnosti tehdejší doby (J. Swifta, A. Popea). Začal se učit anglicky, studoval anglickou filozofii (J. Lock), vědu (I. Newton; matematiku a mechaniku) rovněž se zajímal o shakespearovské divadlo. Vlivem svého okolí si Voltaire začal uvědomovat nespravedlivé sociální pořádky ve Francii. Věřil, že osvícenství je určeno především aristokracii a že změny vyjdou od panovníka. Reprezentoval proud, který požadoval reformu absolutismu. Kritizoval náboženský dogmatismus, nepopíral však zcela existenci Boha, byl stoupencem deismu (názor připouštějící existenci Boha, který svět pouze stvořil, ale dále do něj nezasahuje). Prosazoval princip tolerance. Voltaire zemřel 30. května 1778. Za svůj život napsal přes padesát literárních děl (povídky, romány, dramata, básně, filozofické úvahy). Mnoho z nich bylo církví zařazeno na Index zakázaných knih (např.:Filozofické listy, Pojednání o snášenlivosti, Candide, Století Ludvíka XIV.). III) Děj Hlavní postava knihy – Candide vyrůstá na krásném zámku barona Thunder-ten-Trockha ve Vesfálsku (Německo). Jeho chování je prosté (až dětinské), právě proto se mu říká Candide (z francouzskéhocandide – upřímný, naivní). Candidovým učitelem je filozof Panglos zastávající teorii, že jakákoliv příčina na světě má následek a opačně. Proto tvrdí, že náš svět je nejlepší a nemůže na něm být nic zlepšeno (tuto myšlenku zastával například německý filozof Leibniz, kterého Voltaire kritizuje). Candide samozřejmě tyto názory přebírá od svého učitele. Hlavní hrdina je zamilovaný do slečny Kunigundy (dcera barona Thunder-ten-Trockha). Jednoho dne se Kunigunda s Candidem neočekávaně potkají. Kunigunda upustí kapesníček, Candide jí ho podá a přitom ji políbí. Naneštěstí je přistihne baron a milého Candida vyhodí ze zámku. A tak se zmatený Candide vydává do světa se svým optimistickým pohledem na něj. Candide putuje světem a stále se snaží uplatňovat filozofii svého učitele Panglose, a to i přes to, že všechny věci, které se stanou naznačují pravý opak. Prosťáček zažije mnoho neuvěřitelných příhod, při kterých se opět setkává se svými starými známými (Panglos, Paquette, mladý baron Thunder-ten-Trockh, Kunigunda) a při tom procestuje vekou část světa – Bulharsko, Portugalsko, Španělsko, Argentina, Paříž, Benátky a Sedmihradské království. Během svého putování pozná i spoustu nových přátel. Anabaptistu Jakuba, filozofa Martina (nahlíží na svět dost pesimisticky), Kakamba (stane se jeho sluhou) a Kunigundinu služebnou (princeznu, ke které byl osud také velice krutý). Na karnevalu u benátského dóžete potká šest panovníků, kteří byli všichni zbaveni svého výsostného postavení. Candide nakonec zjišťuje, že všude vládne stejná nespravedlnost a pokrytectví. Jedinou výjimkou je mýtické Eldorádo. V této velice bohaté zemi zlo neexistuje, lidé tu žijí v harmonii a míru. Po nějaké době Candide zjišťuje, že není možné v této zemi zůstat navždy. Není zde nic, co by se mohlo zdokonalovat, protože je vše již dokonalé. Život je zde až jednotvárný. A navíc touží spatřit Kunigundu, a tak se rozhodne pokračovat v hledání. Lidé v Eldorádu nejsou chamtiví, ale naopak velmi stědří, dají jemu i jeho společníku na cestu deset ovcí naložených drahými kameny a nesmírným bohatstvím. Candide tedy pokračuje ve svém putování. I přes všechny peripetie se mu nakonec podaří svoji milovanou nalézt. Za poslední peníze, které obdržel od krále Eldoráda koupí malou farmu, na které se usadí se svými starými přáteli. I přesto, že Kunigunda už není tak hezká, jak bývala, Candide si je vědom své povinnosti a chce si Kunigundu vzít. Baron s tím zpočátku nesouhlasí, ale nakonec mu nezbude nic jiného než svolit. Přátelé tráví všechen svůj čas filozofováním o smyslu života, který stále nenachází. IV) Charakterizace postav Candide – hlavní postava, prostoduchý, naivní člověk, vyznává názory svého učitele Panglose (vše je zařízeno tím nejlepším možným způsobem), díky zkušenostem získaným cestováním po světe však svůj optimismus ztrácí, miluje Kunigundu Kunigunda– dcerabarona Thunder-ten-Trockha, krásná, zažije mnoho útrap a zoškliví, i přesto si ji Candide vezme za ženu Panglos – vychovatel Candida, nekritický optimista, jeho filozofie je založena na 3 základních principech: 1) Není následku bez příčiny. 2)Vše na světě je zařízeno tím nejlepším možným způsobem. 3)Vše bylo stvořeno za nějakým účelem., onemocní syfilidou anabaptista Jakub –(anabaptista=novokřtěnec-reformní náboženské křesťanské hnutí),zbožný, ujme se Candida a společně pomohou žebrákovi, ze kterého se vyklube Panglos, nakonec Jakub umírá rukou námořníka, kterému předtím pomohl stařena – původem italská princezna, v životě zažije mnoho útrap, nakonec skončí jako služka Kunigundy, moudrá a hodná Kakambo – Candidův věrný sluha z Cádizu Martin – muž se kterým se Candide seznámí v Surinamu, pesimista – tvrdí, že svět byl stvořen Ďáblem (protipól Panglose) V) Kompozice knihy Doba a místo: 18. století, začíná v Německu, poté hlavní hrdina cestuje po celém světě Jedná se o filozofický román, který satiricky zobrazuje uspořádání světa a zároveň

Témata, do kterých materiál patří