Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10_červen

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92,67 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová 2019/2020 3.V červen 2020 Čtenářský deník č. 10 Jeptiška Alena Tylšová 2019/2020 3.V I) Bibliografické údaje Název:Jeptiška Autor: Denis Diderot Vydavatel: nakladatelství Omega Vydání: 2. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Denis Diderot se narodil 5. října 1713 v Langres (Champagne, Francie). Základní vzdělání získal na jezuitské škole v Langres, dále studoval na Collège d'Harcourt v Paříži. Nejdříve se chtěl stát knězem, později svůj názor změnil a chtěl být právníkem, ale nakonec se roku 1743 rozhodl stát se spisovatelem. Ve stejném roce se také oženil s Antoinettou Champion (římská katolička – Diderot má neshody s otcem) a v říjnu téhož roku se páru narodila holčička jménem Angelique. Diderotovým blízkým přítelem bylJean-Jacques Rousseau, který ovlivnil některá jeho díla a smýšlení. Další událostí, která Diderota velice ovlivnila, byla smrt jeho sestry, způsobená přepracováním v klášteře. Předpokládá se, že právě toto bylo předlohou pro román Jeptiška a celkový negativní vztah k církvi. Diderot byl po celý život velmi chudý, a tak aby mohl dát své dceři věno, musel prodat svoji sbírku knih ruské carevně Kateřině II. Mezi lety 1773 a1775 působil v Petrohradě jako carevnin knihovník. Denis Diderot zemřel 31. července 1784 na střevní potíže (je pochován v kostele svatého Rocha v Paříži). Diderotovi potomci přenechali jeho obrovskou knihovnu již zmíněné carevně, a ta ji později věnovala Ruské národní knihovně. Dílo: Diderot začal svoji kariéru překlady různých vědeckých spisů (občas připojil i vlastní poznámky). Až v roce 1776 napsal svoje první dílo Filozofické myšlenky – shoduje se s Voltairovým tzv. rozumovým náboženstvím (zabývá se rozumovou stránkou existence Boha a rozumovými důkazy Boží existence). O rok později napsal alegorii Procházka skeptika, ve které zesměšňuje křesťanství. V dalších dílech už existenci Boha odmítá. Diderot vedl skupinu tzv. encyklopedistů. Práce na Encyklopedii trvala celé skupině přes 20 let a byla několikrát zakázána kvůli církevnímu odporu. Za svá díla a názory byl i na krátkou dobu uvězněn. Byl jedním z nejvýznamnějších osvícenců. Osvícenství byl myšlenkový proud nahrazující křesťanskou víru, fantazii, předsudky za víru ve vlastní rozum, vědu a techniku. Osvícenci věřili, že se dá rozumem objasnit, vyřešit a vysvětlit všechny problémy a záhady. Typickým hrdinou osvícenských děl je Robinson, který díky rozumu dokázal sám přežít v nejnepříznivějších podmínkách. Jako filozof dospěl Diderot k materialistickému pojetí světa. Diderot se také zabýval estetikou (Pojednání o kráse, Salóny, Esej o malířství), je autorem několika divadelních her (Nemanželský syn neboli Zkoušky ctnosti, Otec rodiny) a nesmíme opomenout ani jeho prozaická díla (Jakub fatalista a jeho pán, Jeptiška, Upovídané šperky). III) Děj Diderot a jeho přátelé si velmi oblíbí markýza de Croismare, který musel odjet do Normandie, aby dal do pořádku nějaké majetkové záležitosti. De Croismare je svými přáteli opravdu velmi postrádán, a proto se po 15ti měsících rozhodnou přimět ho k návratu. Sázejí na jeho velkodušnost. Využijí skutečného příběhu jeptišky, Margarity Delamarrové, která je v klášteře proti své vůli a soud o zrušení svého slibu prohrála. Diderot s přáteli přimějí markýze, aby si myslel, že se Margaritě podařilo utéct z kláštera a uchýlit se k jisté paní Moreau-Madinové. Skupinka rozpoutá korespondenci a výsledkem je markýzova ochota pomoci a nabízí Zuzaně místo vychovatelky jeho dcery. Plán přimět markýze k návratu do Paříže Diderotovi a jeho přátelům tedy nevyšel. Potřebují proto akci ukončit, proto nechávají fiktivní Zuzanu zemřít. Na základě těchto dopisů sepsal Diderot celý příběh. Kniha začíná vyprávěním o dětství hlavní hrdinky příběhu, Zuzany Simoninové. I přes to, že byla mnohem hezčí a talentovanější než její dvě sestry, chovali se k ní rodiče velice odměřeně, musí vykonávat ty nejtěžší práce a nakonec je poslána do kláštera. Zuzana nechápe, proč se k ní rodiče takto chovají a napadne ji, že není vlastní dcerou svého otce. V den, kdy má Zuzana skládat slib novicky, se rozhodne klášteru „znechutit“ a během ceremoniálu předvede nepěknou scénu. Je odvezena domů, kde jí matka potvrdí její domněnku, že je nevlastní dcerou pana Simonina a že její otec již zemřel. Matka jí nařizuje vstup do kláštera, protože nemá dostatek financí na její věno (obě sestry Zuzany jsou už dávno vdané). Matka je neoblomná a Zuzana nakonec vstupuje do kláštera v Longchamp. Zdejší představená – matka de Moni, je Zuzaně velice sympatická a spřátelí se, Zuzana se jí svěřuje se svými trápeními. Matka představená se snaží zlehčit Zuzanino trápení (modlí se za ni). Nastane den složení slibu, Zuzana cítí absolutní beznaděj, celý den je naprosto otupělá, vlastně ani nepostřehne, že slib složila. Po nějaké době zemře oblíbená představená de Moni. Po matce de Moni přichází do kláštera nová představená a s ní i nový, tvrdý režim. Pro Zuzanu je pobyt v klášteře stále méně snesitelný. Stává se terčem pomluv a psychické šikany. Každý den chodí ke studni a přemýšlí o skoncování se životem, jediné, co ji od toho odrazuje je to, že si to jeptišky a matka představená přejí a ona jim nechce tuto radost udělat. V klášteře se spřátelí s jeptiškou Uršulou, která se k ní jediná chová hezky. Zuzana napíše dopis s žádostí o zrušení slibu. S Uršulinou pomocí se dopis dostane ke zkušenému advokátovi Manourimu. Poté co se matka představná dozví, co Zuzana udělala, nařkne ji z toho, že je posedlá ďáblem. S ostatními jeptiškami se za ni modlí, aby znovu našla „správnou cestu“. Matka představená zjišťuje, že to nepomáhá, a tak nebohé Zuzaně odpírá jídlo a pití, zavírá ji, aby se nemohla účastnit bohoslužby a pak ji hubuje za to, že tam nebyla, straší ji, aby nemohla spát, řeholnice jí seberou polštář a deku. Zuzana je nezlomná, a tak ji matka představená pomlouvá – řeholnice se Zuzany bojí, vidí v ní ďábla, vyhýbají se jí. Zuzana se stále snaží prokázat svou nevinu, a tak se u zpovědi se vším s

Témata, do kterých materiál patří