Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
19.Obsluhoval jsem anglického krále

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

19. Obsluhoval jsem anglického krále – B. Hrabal Bohumil Hrabal (1914-1977) – významný představitel oficiální (která byla často politická, obvykle byly zdůrazňovány „výhody“ socialismu)literatury 70. a 80. let asvětově uznávaný prozaik, vynikající vypravěč. Vystudoval práva na Karlově univerzitě. Vystřídal mnohá zaměstnání (traťový dělník, telegrafista, výpravčí, pojišťovací a obchodní agent, dělník, balič ve Sběrných surovinách, kulisák. Na přelomu 40. a 50. Let se sblížil s řadou literárních osobností (např. surrealisty J. Kolářem, J. Hiršalem, E. Bondym aexperimentátorským grafikem Vladislavem Bloudíkem) a začal tvořit prózu. Od r. 1962 se věnoval jen literární činnosti. Po srpnu r. 1968 se z výsluní dostal na okraj pozornosti. V Hrabalově tvorbě se spojuje oficiální, samizdatový a exilový proud české literatury. Jeho texty mají mnoho variant, často své náměty několikrát zpracovával, bral zřetel na tlak politických poměrů. Typické rysy Hrabalových próz: Metoda koláže – automatický záznam (vliv dadaismu- snaží se šokovat, ideálem je svoboda, hravost, naivita; a surrealismu) Užití kontrastů (hrůza – naděje, krutost – něha, krása – ošklivost atd.) Erotika, černý humor,ironie- výsměch, groteskno Osobitý jazyk – expresivnost (hovorový jazyk, slang, poetismy – český básnický směr, který se měl stát „metodou“ jak nahlížet na svět aby byl básní – exotika, cirkus, vulgarismy Hrdinové většinou z okraje společnosti Sloučení intelektuálních postojů a názorů s hospodským typem vyprávění – stylem tvorby navázal na Jaroslava Haška – hospodské povídačky Druh, žánr Druh – epika – založena na dějovosti, vyprávění příběhů Žánr – román – příběh s bohatým dějem, četnými epizodami a mnoha postavami; hrdinové procházejí vývojem. Kritické ohlasy Tato próza, často označovaná za vrchol Hrabalovy tvorby, jako jedno z mála děl tohoto autora nesmělo v soudobém Československu vyjít. Za hlavní důvod zákazu vydání byly uváděny příliš otevřené erotické scény, kniha ale rozhodně nemohla vyhovovat ani z hlediska ideologického. Hrabal zesměšňuje všechny totalitní režimy, na českého člověka se určitě nedívá skrz růžové brýle a navíc striktně odmítá černobílé vidění 2. světové války a jejích následků. Téma Příběh mladého a snaživého muže, který touží po bohatství, lásce a uznání ve své profesi. Je to spíše existenciální téma (*EXISTENCIONALISMUS – filosofický a uměl. směr, zachycuje člověka ve stavu beznaděje, zoufalství a stálého utrpení – pol. 20 st.), které dokazuje, že teprve samota umožňuje hlavnímu hrdinovi se zbavit touhy po majetku a uznání a dojít k prosté filosofii života. Hlavním tématem jsou proměny hlavního protagonisty Jana Dítěte. Prostředí, doba Prostředí – hotel Tichota, hotel Paříž, Praha, Děčínsko, hotel V Lomu, zapadlá horská samota - pohraničí Doba – 20. století (před začátkem 2. světové války až po konec 2. světové války) Stručný děj Hlavním hrdinou je bezvýznamný pikolík nevelkého vzrůstu. Jan Dítě, který začíná jako prodavač párků na nádraží. Kvůli své výšce a společenské nedůležitosti trpí komplexem méněcennosti, a tak inspirován jedním obchodním cestujícím, který často nocuje v hotelu, kde Dítě pracuje, se rozhodne stát se bohatým a úspěšným. Na doporučení onoho cestujícího se zanedlouho ocitne v hotelu Tichota, luxusním podniku, kam si bohatí chodí vyrážet z kopýtka. Pracuje zde pod dohledem vrchního Zdeňka, jenž ve svém volném čase rád hýří vydělanými penězi jako hosté jejich hotelu. Odsud je ale po incidentu s Pražským Jezulátkem vyhozen a znovu se na doporučení dostane do pražského hotelu Paříž, kde se v něm jakožto ve velmi nadaném číšníkovi vzhlédne vrchní Skřivánek, který ho učí správně rozumět číšnickému řemeslu. Do restaurace přijíždí dokonce habešský císař, protože pouze hotel Paříž má dostatek zlatých příborů a Dítě je vyznamenán řádem habešského císaře za vzornou obsluhu jeho blahorodí. Slavnostní večer ale skončí pro Dítěte tragédií, protože je obviněn z krádeže zlaté lžičky, která jak se nakonec ukáže, uvízla v odpadu u dřezu, kvůli čemuž se chce jít dokonce oběsit. Nakonec vše dobře dopadne, ale Dítě nevydrží v hotelu dlouho. Němci tou dobou nebyli v Praze vůbec oblíbeni, ale Dítě se přesto začal učit němčinu a navštěvovat německé biografy. Na jednom filmu se potom seznámil s Lízou, německou učitelkou tělocviku, za což ho nakonec v hotelu zostudili (všechen personál ho poplival) a Dítě odsud odešel. Poté, co německá vojska obsadila Prahu, se mu začalo znovu dařit. Opět se setkal s Lízou, která pracovala jako velitelka vojenských sester, a nedlouho po tomto setkání s ní strávil jejich první společnou noc. Následně mu bylo přiděleno místo kdesi nad Děčínskem v horách, kde se nacházela celá vesnička zasvěcená „ vypěstování“ dokonalého německého člověka. Dítě se nechal podle svého příbuzného přejmenovat na Ditie a sloužil v této vesničce těhotným Němkám. Zanedlouho se oženil s Lízou a měl s ní syna Siegfrieda, který byl ale mentálně zaostalý. Lída vozila z válečných tažení manželovi známky, které nakradla po domech likvidovaných Židů, a které jim po válce měly zajistit slušné živobytí. Na Dítěteho však doléhá pocit viny a zrady, a tak když je omylem místo Zdeňka odvlečen do vězení, má z toho radost, protože se cítí, že je to jeho šance, jak se opět vrátit do Prahy. Po skončení války, v níž mu zahynula žena, si koupí starý lom a vystaví zde nejluxusnější hotel celé republiky, hotel V Lomu. Přesto se však nikdy nestane plnohodnotným členem společenské smetánky. Nakonec přijde vládní převrat v roce 1948, Dítětovi je hotel zabaven komunisty a on prochází kolotočem věznic a povolání, aby nakonec dobrovolně skončil jako cestář na zapadlé horské samotě, kde spokojeně žije se svými zvířátky a rozjímá nad věčným tématem život a smrt. Charakteristika hlavních postav Jan Dítě – mladý, snaživý, podnikavý, muž malého vzrůstu, naivní, trpí pocitem méněcennosti ( kvůli svému vzrůstu), touží neustále po bohatství a uznání ve své profesi, je příliš důvěřivý k lidem ( zejména ke svým spolupracovníkům a

Témata, do kterých materiál patří