Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Psychologie osobnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (192,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Biologická podmíněnost psychiky co se podílí na psychice člověka:geny → dědičnostnervová soustavahormony(věk, zdravotní stav) Periodizace vývoje jedince: Prenatální období: Kolem 3-4 týdne první náznaky uchopení a plod začíná reagovat 4.měsíc – vyvíjí se orientace Rané dětství: Novorozenecké období:Do 1 měsíce Dítě dokonale vyvinuté (reflexy, sluch..), ale nedokonalé v pohybu Závislost na matce Kojenecké období:od1 měsíce do 1 roku Pohybový rozvoj, začíná duševní vývoj Rozlišuje dobře členy rodiny, jednoduchá slůvka Batole:do 3 let Dítě poznává, rozlišuje, rozlišuje osoby neznámé Rozvoj řeči 1.vzdor – začne se vztekat, plakat Předškolní věk:od 3 do 6 let Překročení prahu rodiny → kontakt s vrstevníky Hraje si dohromady s jinými dětmi, vrstevníky, ne jen s rodiči jako batole Začíná autorita (paní učitelka ve školce) Mladší školní věk:od 6 do 11,12 let Nástup povinné školní docházky Rozvoj sociálních vztahů, dobré je děti podporovat v zájmech – sport, hudební nástroj Dospívání: Puberta:Do 16 let Časté konflikty s rodiči, výměny názorů, Biologické dozrávání Bouřlivý vývoj (první zkušenosti s alkoholem, drogami) Adolescence:Do 20 let Milostné vztahy, osamostatnění Volba dalšího studia Dospělost: Raná (mladší) dospělost:Od 20 do 40,45 let Základy profesní kariéry Volba partnera a založení rodiny Ke konci dochází ke krizi středního věku (něčeho jsme dosáhli a nevíme, co bude dál) Vrchol fyzických a duševních sil Střední dospělost:Od 40,45-60,65 let Završení pracovní kariéry Syndrom prázdného hnízda (děti odcházejí z domu a osamostatňují se) Začíná role babičky a dědečka, tchýně, tchána Udržování v kondici Pozdní dospělost (Stáří):Od 65 let Důchod Více volného času, méně peněz → dochází ke snižování životní úrovně Zdravotní komplikace Potřeby: stav nadbytku či nedostatku něčeho Potřeby: Biologické (primární): Trávení, dýchání, vylučování, zdravotní stav, pocit žízně či hladu, rozmnožování Člověk by bez biologických potřeb nemohl existovat Kulturní (sekundární): Návštěva divadla, kina Sportovní vyžití Sociální (sekundární): Ve společnosti – pocit přátelství, lásky, bezpečí Průběh uspokojování potřeb: 1.Objevení potřeby (mám hlad) 2. Uspokojení potřeby (najím se) 3. Objevení další potřeby (Například něco sekundárního) Aktivita= uvedení organismu do činnosti Motivace: pohnutky nebo příčiny určitých reakcí, činností, případně jednání člověkaslouží k uspokojování potřebjejí součástí jsou pudy (vrozené, naučené, osvojené) Zájem: ziskový, projevuje se kladným vztahem k něčemu či někomu, může uspokojovat citvyhraněný zájem jezáliba; např: zájem: sport → záliba: fotbalAspirace=ambice: snaha pro sebeuplatnění (vyniknutí), ctižádostSebemotivace=dokáží se sám motivovat, například něco raději udělám dnes než zítraCíl: uvědomělé jednání, aktivitaIdeály: sen, ke kterému se snažíme přiblížitZvyk: zautomatizovaná činnost (dovednost), nutkavý zvyk je návykZlozvyk: nežádoucí zautomatizovaná činnost, například: alkohol, kousání nehtů Temperament: vrozená stránka lidského prožívání a chovánípoprvé se s teorií temperamentu setkáváme v 5.století př.n.l. u řeckého filozofa Hippokrata:teorie tělních tekutin (dělíme dle toho, čeho je nejvíc)sangvinik: společenský, veselý, bezstarostný, čilý, optimistacholerik: neklidný, vznětlivý, impulzivní, stálý v názorechmelancholik: tichý, vážný, náladový, plachýflegmatik: vyrovnaný, klidný, rozvážný, lhostejný, obezřetnýzkoumal to se svými žáky a pak pitval lidina tyto teorie navázal a rozvíjel je Galenos, předpokládal, že by mohl být smíšený typteorii překonal jiI. P. Pavlov, který tvrdí, že temperament je záležitost nervové soustavy → na ni nyní navazujemenikdo není čistým typem temperamentu, při zátěži se dominantní složka u člověka projevípodle teorie temperamentu mluvíme o: Extroverze x Introverze Extrovert = otevřený člověk, který snadno navazuje kontakty (sangvinik a cholerik)Introvert = člověk uzavřen do sebe, nesmělý, ostýchavý, ale věrný a oddaný (melancholik a flegmatik) Citová stabilita x Citová labilita Citová stabilita = vyrovnaný člověk, který nepodléhá emocím (flegmatik a sangvinik)Citová labilita = člověk projevující velké emoce (melancholik, cholerik) Dominance x Submise Dominance = převládání, převaha, schopnost prosazovat vlastní vůli, člověk je nepoddajný, nadřazenost, jedná se i dynamický vývojSubstance = neměnný trvalý základ, u člověka neprobíhá dynamický vývojdalší teorii jeteorie Kretschmerova:pyknik– cyklotymní typ– stavba těla: menší zakulacená postava, slabé svalstvo, kulatá hlava, vyklenuté břicho, psychické vlastnosti: střídá nálady, otevřený, společenský, realistický, ohrožen maniodepresivními duševními onemocněnímiastenik (leptosom)– schizotymní typ– stavba těla: vysoký, štíhlý, úzká ramena, slabé svalstvo, ostrý profil, psychické vlastnosti: uzavřený, jednostranně zaměřený, idealista, málo přizpůsobivý, ohrožen schizofrenií (bludné představy, halucinace, rozpad osobnosti)atletik (ixotym)– viskózní typ– stavba těla: silně vyvinutá kostra, výrazné svalstvo, široký hrudník, menší lebky s protáhlým obličejem, psychické vlastnosti: klidný, přizpůsobivý, těžkopádný, není průkazný sklon k některým z duševních onemocnění Charakter (emoční inteligence): souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v chování a jednání člověka (mravní a morální zásady)základní znaky charakteru:Schopnost dobrých mezlidských vztahůSchopnost vnímat emoce jiných lidíZvládat zároveň i své vlastní emoceSchopnost motivovat sám sebepokud toto vše ovládáme, mluvíme o zralém charakteruna vývoj charakteru má vliv: Rodina, Vrstevníci, přátelé, prostředí v dětství s věkem by měl charakter dozrávatNezralý charakter = v nějaké situaci se nezachováme tak, jak bychom měli (například když děti založí oheň a utečou, dospělí by v této situaci zavolali pomoc)Vztah k ostatním lidem: okamžitá pomoc, štědrost, laskavost, slušnost, svědomitost, pochopení, porozumění + jejich negaceVztah k práci: pečlivost, pracovitost, dochvilnost, smysl pro povinnost + jejich negaceVztah k sobě samé

Témata, do kterých materiál patří