Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
korunu za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět KSA / ARD1 - Archeologie 1 - KA

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ARD1 - Archeologie 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Archeografie + archeologie v laboratoři Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologické dědictví a další zákony Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologické nálezy - mladší doba římská Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologický výzkum - základní informace Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie - aktivní prezentace Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie - památková péče Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie - pasivní prezentace Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie a její cílové skupiny - pro koho ji dělat Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie a legislativa Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie a veřejnost Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Archeologie jako vědní disciplína Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Artefaktuální archeologie a další Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Artefakty - kámen a keramika Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Artefakty - kov, sklo, organické hmoty Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Artefakty - šperky, zbraně a nástroje Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Attilova říše a její pád + Morava Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Aurignacien, gravettien, pavlovien Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Cesta archeologického artefaktu z výzkumu až po muzejní depozitář Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Charakteristika nedestruktivní archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Chronologie doby římské + markomanské války Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Destruktivní a nedestruktivní výzkum + nálezová zpráva Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Detektory kovů + geochemie v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Doba bronzová (starší, mladší, pozdní) Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Doba bronzová a železná - základní charakteristiky Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Doba halštatská Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Doba předvelkomoravská a velkomoravská Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Doba římská - obecný přehled Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Durynská a langobardská fáze stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Eneolit a kultura nálevkovitých pohárů Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Geobotanická indikace Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Geochemie v archeologii - fosfátová analýza Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Geofyzikální metody v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Harrisova metoda Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Historické mapy a jejich význam v archeologii + letecký průzkum Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Historický obraz Evropy raného středověku Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Keltové - kmenové rozdělení a jazyk Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Královský hrob u Mušova a římský vliv Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Kulturní památky a jejich ochrana Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Letecká archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Magdalénien, epimagdalénien + rituální chování Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Marobud - kniha - výpisky Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Mezolit, neolit a eneolit - charakteristiky Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Nálezová zpráva Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Numismatické prameny ke starší i mladší době římské Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Organizace archeologických pracovišť v ČR Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Osobnosti archeologie (Vocel, Píč) Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Paleolit - rozdělení a charakteristika Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Písemné prameny k době římské Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Počátky mapování v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Pohřbívání a jiné rituální projevy za doby stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Pohřbívání v pravěku - základní charakteristika a datace Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Popularizace archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Postup při archeologickém výzkumu + měřítka Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Povrchový sběr v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Povrchový výzkum reliéfních tvarů Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Prameny a jejich využití v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Relativní a absolutní chronologie - metody Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Rituální chování v paleolitu Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Smluvní archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Stěhování národů na Moravě Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Střední doba kamenná Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Středověká archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Struktura archeologovy práce + typy exkavace Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Suroviny v pravěku - hlína, kost, textilie Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Suroviny v pravěku - kámen, kov, sklo Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Typy objektů na sídlištích – doba římská Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Typy paradigmat v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Únětická a větéřovská kultura Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Úvod do pravěku - kultury Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Úvod do pravěku - materiály Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Úvod do pravěku - objekty Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Vojenská mapování a stabilní katastr Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Vojenský zásah Římanů v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Vyhledávání a vzorkování vrstev Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Využití detektorů v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Významné osobnosti archeologie v českých zemích Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Zaměřování archeologických nálezů a lokalit Neznámý 07.03.2019 01:54 0
Způsoby kopání archeologických objektů Neznámý 07.03.2019 01:54 0