Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (17KMSRLZA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17KMSRLZA - Řízení lidských zdrojů, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

1. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-893-42. ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Granada 2002, ISBN 80247046923. KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů, Praha. Management Press. 3. vydání. 2003. ISBN 80726103334. DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1885-65. SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, Praha: Grada, 2007, ISBN 80-247-1501-5

Požadavky

Dílčí požadavky:Aktivní účast na cvičeních. Realizace referátů formou prezentace a odevzdáním dokumentu. V práci se očekává zapracovat vlastní názory podložené teorií. Práce by měla být v rozsahu 5-9 stran A4. Podmínky zápočtu: Povinná účast na cvičení. Realizace všech úloh referátů a prací.

Garant

Petra Hospodková

Vyučující

Petra Hospodková