Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality ve zdravotnictví (17MKRKZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17MKRKZ - Řízení kvality ve zdravotnictví, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

1. ZGODAVOVÁ, K.: Kvalita zdravotnických služeb, e-učebnice. 2008. 2. NENADÁL, J.: Měření v systémech managementu jakosti, Management Press, NT. Publishing, Praha, ISBN 80-7261-110-0, 20043. ISO/IWA 1:2001(E) Quality Management Systems - Guidelines for Process Improvements in Healthcare Service Organizations, ICS 03.120.10 resp. ISO/IWA 1:2001 Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací, ČNI Praha, 20044.3. ŠEBESTOVÁ, M.: Jakost v souladu s ISO 9000 pro zdravotnické služby. Metodický materiál CQS. Praha 2000. http://www.cqs.cz5. 4.ŠEBESTOVÁ, M.: Význam standardů pro zdravotnictví a společnost. 5. parlamentní zdravotnický, seminář. "Potřebuje české zdravotnictví certifikace". Praha, leden 2002

Požadavky

Účast na cvičeních:1.Za každé cvičení 1 bod2.bodůPrezentace aplikace zadané metody:3.až 7 bodů4.bodůPrůběžný test:5.až 30 bodů6.bodůAbsolvování závěrečného testu:7.až 50 bodů8.bodůZpracování seminární práce:9.až 20 bodů10.bodůCelkem - maximum:11. bodů