Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality ve zdravotnictví (17MSRKZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17MSRKZ - Řízení kvality ve zdravotnictví, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti řízení kvality ve zdravotnictví. Pochopení souvisejících pojmů jako je kvalita, proces, standard. Seznámení se s modely využívanými a zaváděnými v managementu kvality ve zdravotnictví. Osvojení si jednoduchých nástrojů řízení kvality.

Požadavky

1. 80% účast na cvičeních2. Povinná docházka na přednášky externistů 3. 60 bodů možno získat na cvičeních (z každého max. 10)4. 40 bodů závěrečný test (min. 20 bodů)5. Celkově musí student získat min. 50 bodů

Garant

Ivana Kubátová

Vyučující

Ivana Kubátová