Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (17PMSRLZA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17PMSRLZA - Řízení lidských zdrojů, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta se řízením lidských zdrojů, které má strategickou povahu a není jen záležitostí personalistů. V předmět se zaměřuje na problematiku intelektuálního kapitálu, získávání a výběr pracovníků, počítačové personální informační systémy, problematika emoční inteligence, nové formy odměňování. Důraz je kladen na motivaci a řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, organizační kultury, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví.

Literatura

1. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-893-42. ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Granada 2002, ISBN 80247046923. KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů, Praha. Management Press. 3. vydání. 2003. ISBN 80726103334. DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1885-65. SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, Praha: Grada, 2007, ISBN 80-247-1501-5

Požadavky

Požadavky:1.Max. 1 absence na seminářích.2.Povinná účast na přednáškách externích vyučujících (odborníci z praxe).3.Získání minimálně 50 bodů ze 100 možných. Body je možno získat následovně:a.Závěrečný test (max 70 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu student musí získat minimálně 35 bodů z tohoto testu.b.Týmové práce na seminářích (30 bodů CPPP)

Garant

Petra Hospodková

Vyučující

Petra Hospodková