Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (17RMSRLZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17RMSRLZ - Řízení lidských zdrojů, Fakulta biomedicínského inženýrství, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenta se řízením lidských zdrojů, které má strategickou povahu a není jen záležitostí personalistů. V předmět se zaměřuje na problematiku intelektuálního kapitálu, získávání a výběr pracovníků, počítačové personální informační systémy, problematika emoční inteligence, nové formy odměňování. Důraz je kladen na motivaci a řízení pracovního výkonu, vzdělávání a rozvoj pracovníků, péče o pracovníky, organizační kultury, úlohy personálního útvaru ve zdravotnictví.

Literatura

1. DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Management lidských zdrojů, C.H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-893-42. ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů, Granada 2002, ISBN 80247046923. KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů, Praha. Management Press. 3. vydání. 2003. ISBN 80726103334. DVOŘÁK, D.: Řízení projektů, Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office, Computer Press, a.s., 2008, ISBN 978-80-251-1885-65. SVOZILOVÁ, A.: Projektový management, Praha: Grada, 2007, ISBN 80-247-1501-5

Požadavky

Dílčí požadavky:Aktivní účast na cvičeních. Realizace referátů formou prezentace a odevzdáním dokumentu. V práci se očekává zapracovat vlastní názory podložené teorií. Práce by měla být v rozsahu 5-9 stran A4. Podmínky zápočtu: Povinná účast na cvičení. Realizace všech úloh referátů a prací.

Garant

Oxana Petrukhina

Vyučující

Oxana Petrukhina