Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení letového provozu (21RIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 21RIL - Řízení letového provozu, Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět Řízení letového provozu (ŘLP) má seznámit studenty s terminologií používanou při řízení letového provozu, užívanými systémy a novými trendy v rámci ŘLP. Dále s problematikou zajištění bezpečného, uspořádaného a hospodárného provádění letů.

Literatura

Havel K. a kol.: Řízení letového provozu, Praha, NADAS, 1988Havel K., Kulčák L.: Řízení letového provozu, Žilina, ES VŠDS, 1993Kulčák L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL, SLI, Praha, 1995Kulčák L. a kol.: Air Traffic Management, Brno, CERM, 2002

Požadavky

nestanoveny

Vyučující

Miloš Strouhal