Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení komunikačních procesů (AD2M32RKP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AD2M32RKP - Řízení komunikačních procesů, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student je schopen porozumět principům a řešením spojovacích systému a služeb.

Literatura

[1] Lojík, V. Digitální spojovací zařízení. Praha: ČVUT, 2002.[2] Vozňák, M. Spojovací systémy, 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, únor 2009, ISBN 978-80-248-1961-7[3] Strnad, L. Úzkopásmové a širokopásmové sítě. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003[4] Baloun, J - Bezpalec, P. - Strnad, L. Uživatelské rozhraní ISDN. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.

Požadavky

1. 100% účast na laboratorních cvičeních (v případě omluvené neúčasti náhrada cvičení formou dohodnutou s vedoucím cvičení).2. Odevzdání vypracovaných zápisů z jednotlivých laboratorních úloh.

Garant

Pavel Troller

Vyučující

Pavel Troller