Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení softwarových projektů (01RSWP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 01RSWP - Řízení softwarových projektů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Znalosti:Analýza projektového řízení.Schopnosti:Posluchač by po absolvování kurzu měl být schopen se orientovat v principech a metodologiích projektového řízení, měl by umět naplánovat a analyzovat jednoduché projekty v jejich základních aspektech: od manažerských, přes technické až po právní a finanční.

Literatura

Povinná literatura:[1] Pavel Rozsypal, Texty k přednášce Řízení softwarových projektů (lekce 1 až 11 a další doplňující materiály), dostupné na WWW stránkách Katedry matematiky FJFI: www.km.fjfi.cvut.cz/vyuka/rswpDoporučená literatura:[2] Petr Fiala, Projektové řízení (modely, metody, analýzy) - Professional publishing, Praha 2004,[3] Tomáš Kubálek, Řízení projektů v Microsoft Office Project, učebnice pro vysoké školy, Computer Press, 2010,[4] Steve McConnell, Odhadování softwarových projektů - jak správně určit rozpočet, termín a zdroje, Computer Press, 2006,[5] Václav Kadlec, Agilní programování (metodiky efektivního vývoje softwaru), Computer Press, 2004

Požadavky

Základní znalosti obecné matematiky na úrovni cca prvních dvou ročníků FJFI (trochu lineární algebry, grafy, základní pojmy z teorie pravděpodobnosti).