Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jaderných elektráren (17RJE)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 17RJE - Řízení jaderných elektráren, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Znalosti:Podrobné znalosti funkce automatizovaného systému řízení jaderné elektrárny, znalosti o tom, jak je elektrárna zapojená do elektrizační soustavy regulována při zajištění bezpečnostních, projekčních požadavků a požadavků na ekonomii provozu. Filosofie návrhu řídicího systému, postup návrhu automatizovaného systému řízení a jeho nastavení na elektrárně.Schopnosti:Orientace v problematice automatizovaného řízení provozu, uplatnění získaných znalostí v dalších předmětech a v praxi.

Literatura

Povinná literatura:1. Nuclear Power Plant Instrumentation and Control. Guidebook. Technical Reports Series No 239. IAEA Vienna 1984.2. Základy teorie samočinné regulace. Strejc,Šalamoun Kotek, SNTL 1958.Doporučená literatura:3. Usověršenstvovanie sistěm avtomatičeskogo upravlenija i teplotechničeskogo oborudovanija AES. Trudy VTI Moskva 1974.4. Ein analoges Diffusionsmodell fur grosse Druckwasser-Leistungsreaktoren zur Untersuchung zeitabhangiger Probleme der Leistungdichteverteilung, Heinz Bock, doktorská disertace 1971.5. Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí, ČSN IEC 61226, 2006.

Požadavky

17ZAF

Garant

Tomáš Bílý, Martin Kropík

Vyučující

Tomáš Bílý, Martin Kropík