Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (2342005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2342005 - Řízení jakosti, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenta se základními pojmy a metodami používanými v řízení jakosti.

Literatura

- Kvalita a GPS (http://gps.fme.vutbr.cz/)- Mykiska, A. - Chmelík, V. - Matušů, M.: Řízení a zabezpečování jakosti., ČVUT v Praze, 1999- Nenadál, J. a kol.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998- WWW stránky: Česká společnost pro jakost/Národní politika jakosti/Informační centrum/Konzultační středisko statistických metod při NIS-PJ/Uskutečněné přednášky

Požadavky

(žádné)

Vyučující

Jan Podaný