Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (2381079)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 2381079 - Řízení lidských zdrojů, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

Rejf L.,: Řízení lidských zdrojů. Skriptum ČVUT. Praha 2009Milkovich,G.T., Bordeau,J.W: Řízení lidských zdrojů.Grada. Praha 1993Armstrong,M.: Řízení lidských zdrojů. Grada Publishink, a.s., Praha 2002Drucker,P.F.: Efektivní vedoucí.Management Press, Praha 1992Werther.W.B., Davis,K.: Lidský faktor a personální management. Praha 1992

Požadavky

Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 8 stran textu.Okruhy ke zkoušce:1.Poslání a funkce personálního managementu.2.Hodnocení vnějších podmínek organizace.3.Hodnocení vnitřních podmínek organizace.4.Charakteristika zaměstnanců. 5.Plánování a stanovení cílů v oblasti personalistiky.6.Vnější utváření pracovní síly. 7.Vnitřní formování pracovní síly a rozvoj kariéry. 8.Přehled a význam faktorů motivace v personálním managementu. 9.Odměňování pracovníků. 10.Zaměstnanecké vztahy, pracovní vztahy.11.Vedení lidí a utváření kolektivů. 12.Psychologie v personalistice. 13.Řízení znalostních pracovníků.

Garant

Libor Rejf

Vyučující

Libor Rejf