Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Zoologie - Bc. (AEA09E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AEA09E - Zoologie - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Vypracované otázky 2014/2015 Neznámý 30.06.2020 12:06 11

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zoologických disciplin se vztahem na zemědělskou problematiku a s důrazem na ochranu životního prostředí. Jsou zdůrazňovány skupiny významné pro domestikaci, prevenci proti parazitům hospodářských zvířat, původcům onemocnění, rezervoárovým živočichům, přenašečům, bioregulátorům. Postavení živočišných škůdců a bioregulátorů, tvorba i úrodnost půdy, hydrobiologie, myslivost, tvorba a ochrana životního prostředí, bioindikace, ochrana geofondu.

Osnova

PřednáškaÚvod, vymezení biologického druhu, populace, seznámení se zoologickou nomenklaturou, zoologická literaturaŽivočišná buňka, evoluční organologie, rozmnožování a ontogeneze, výživa, společenstva půdních živočichůProtozoa, vliv prvoků na půdní úrodnost, na čištění vod, prvoci jako původci chorob, bioindikátořiPlathelminthes, bioindikace, ektoparazité ryb, ploštěnci jako původci chorob domácích a hospodářských zvířatNematoda, AcanthocephalaAnnelida, MoluscaChelicerataCrustaceaTracheataApterygota, Paleoptera, Blatoidní a Hemipteroidní řády hmyzuEndopterygotní řády hmyzuActinopterygii, Amphibia, ReptiliaAvesMammaliaCvičeníVyužití mikroskopické techniky v zoologii: stanovení volné pracovní vzdálenosti, proměření mikroskopuProtozoa: mikroskopování a vlastní nákres živých kultur a trvalých preparátů, ukázka histologických řezůCnidaria, Plathelmintes: demonstrace živých nezmarů a ploštěnek, prohlídka trvalých preparátů motolic, tasemnicNematoda: prohlídka mikropreparátů (tělní dutina, strongylida), nativ infekční larvy strongylidů a volně žijící hlísticeMollusca: prohlídka trvalého preparátu coelom, pitva Helix pomatia, ukázka ulit u nás žijících zástupcůPedobiologie, edafon, Annelida: opaskovci: pitva Lumbricus terrestris, video žížala, pijavice (válce), mnohoštětinatciHydrobiologie, zooplankton, Crustacea: mikroskopování trvalých preparátů drobných korýšů, fixovaný zooplanktonChelicerata: video Svět pavoučích sítí, mikroskopování a vlastní nákres trvalých preparátů roztočů, prohlídka válcůApterygota, Paleoptera: mikroskopování trvalých preparátů rybenka domácí, prohlídka fixovaného materiáluBlatoidní a Hemipteroidní řády hmyzu: pitva Periplaneta americana, prohlídka entokrabic se zástupci řádůEndopterygotní řády hmyzu: prohlídka entokrabic se zástupci jednotlivých řádů a fixovaných zástupců v epruvetáchPisces: ukázka našich zástupců (obrazové karty, fixovaní zástupci), pitva zástupce čeledi CyprinidaeZáklady ornitologie: ukázka vybraných vycpaných zástupců jednotlivých řádů, hlasy ptákůZáklady mammologie s praktickými příklady: ukázka vybranýchi vyspaných zástupců, ukázka kostí, lebek

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti mají základní znalosti systematické zoologie a protozoologie. Znají současný systém eukaryotních organismů, jeho podstatu. Vědí, podle jakých znaků se jednotlivé skupiny organismů třídí, s kterými skupinami jsou jednotlivé taxony příbuzné. Jsou si vědomi, že zoologický systém je relativní a že se vlivem moderních metod mění.Dovednosti:Studenti se umí orientovat v živočišné říši, v systému prvoků i živočichů. Umí systematicky zařadit hlavní, nejznámější a nejrozšířenější zástupce každého taxonu. Mají přehled o významu hlavních zástupců jednotlivých taxonů z hlediska člověka (organismy parazitické, bioindokační, škůdci, předci domestikovaných zvířat apod.).Kompetence - komunikace:Student je schopen působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Umí formulovat a prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, konkretizovat problémy, možná řešení.Kompetence - úsudek:Student je schopen přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Při tvoření úsudku využívá relevantní údaje (odborná literatura, vlastní zkušenosti, zkušenosti odborníků), nese odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních činností. Student má schopnost v rámci určitých pravidel řídit kolektiv, a to za okolností, které jsou obvykle známé.

Literatura

ZákladníLangrová, I., Vrabec, V., Kubík, Š., Jankovská, I., Kalous, L., Kurfurst, J., Brantlová, S., Funk, A.,Barták, M. 2009.Základy zoologie, skriptum FAPPZ ČZU, p.202. ISBN978-80-213-1987-5.Barták, M., Brantlová, S., Fechtner, J, Kalous, L., Kopecký, O., Kubík, Š, Kurfürst, J., Langrová, I., Vadlejch, J., Vrabec, V. 2010. Pracovní sešit ze zoologie. Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 191 s. ISBN 978-80-213-2099-4

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Iva Langrová, CSc.