Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akvaristika - Bc. (AEA14E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AEA14E - Akvaristika - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět připravuje absolventy pro práci v chovatelských akvaristických oborech. Cílem je zvládnutí technik získávání, odlovu, manipulace, transportu, pěstování, chovu a odchovu různých skupin vodních organismů ve sladkovodní nádrži (studenovodní a tropická akvária). Je přednášen též úvod do mořské akvaristiky.

Osnova

PřednáškaLegislativní předpoklady akvaristiky a akvaristického podnikání, výkup, vývozEkosystém akvária z hlediska chemismu vody, koloběhy prvků v nádržiEkosystém akvária z hlediska biologických prvků, propočty rozumného osazení nádržeTechnická zařízení v akvaristice, simulace přírodních procesůVýživa ryb ve sladkovodním akváriu, krmiva přírodní lovená a chovaná; umělá krmiva, složeníRostliny v akváriu a jejich pěstování; hnojení a rozmnožování v akváriuTropická sladkovodní akvaristika - úvod, vybrané skupiny ryb, živorodky, parmičkyVybrané skupiny ryb: Tetry a halančíci - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Labyrintky - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Sumci - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Cichlidy - chov a rozmnožováníStudenovodní sladkovodní akvaristika, ryby mírného pásu, chov, rozmnožováníÚvod do mořské akvaristikyVybrané druhy živočichů mořského akváriaCvičeníLaboratorní práce, stanovení chemických parametrů vody ILaboratorní práce, stanovení chemických parametrů vody IIPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AF Praktické cvičení, návrh biotopového akváriaPraktické cvičení, realizace biotopového akvária Studentské projekty z akvaristikyPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AF Exkurze do akvaristické exportní firmy IExkurze do akvaristické exportní firmy IIPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AFExkurze do veřejné expozice akvárií IExkurze do veřejné expozice akvárií IStudentské projekty z akvaristiky, prezentace a hodnocení semestrální práce Studentské projekty z akvaristiky, prezentace a hodnocení semestrální práce

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná a dovede popsat základní anatomicko-morfologickou stavbu těla ryby a jiných akvarijních organismů. Dokáže rozlišit jednotlivé struktury na úrovni morfologické a anatomické a je schopen zasadit je do obecných souvislostí růstu a vývoje živočichů. Zná systém akvarijních živočichů, taxonomické jednotky a jejich zoologickou nomenklaturu. Umí definovat, popsat a určit základní taxony na úrovni chovaných druhů. Dokáže determinovat a klasifikovat jednotlivé skupiny akvarijních živočichů a pečovat o ně v chovu. Umí vysvětlit význam a možnosti využití akvaristiky s návazností na akvakulturu. Zná základní legislativní předpisy pro držení, chov a prodej akvarijních organismů.Dovednosti:Umí identifikovat na základě diferenciálních diagnóz odlišit jednotlivé taxony akvarijních živočichů a rostlin a zařadit je do vyšší taxonomických jednotek. Dokáže zvytvářet vhodné podmínky pro ně v akvarijním chovu. Umí připravit a samostatně zařídit vhodnou nádrž podle kategorie chovaných organismů a účelu. Umí rozeznat, pojmenovat a ze zoologického hlediska hodnotit příslušné jevy v terénních podmínkách. Dokáže prakticky aplikovat základní metody lovu, transportu a přechovávání akvarijního materiálu. Je schopen využívat základní observační metody v terénu. Umí aplikovat právní předpisy pro manipulaci s živými organismy při prodeji a dopravě akvarijních organismů.Kompetence - komunikace:Může působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen komunikovat v českém jazyce s účelným využíváním odborné terminologie daného předmětu. Umí formulovat, diskutovat a prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, konkretizovat problémy a navrhovat možná řešení.Kompetence - úsudek:Je schopen přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Je schopen posoudit, zhodnotit a aplikovat informační zdroje (odborná literatura, dokumenty, databáze, webové stránky apod.), při tvoření úsudku dále využívá vlastní zkušenosti i zkušenosti odborníků. Je také připraven zorganizovat běžnou práci podřízeným osobám a účinně ji posoudit a zkontrolovat.

Literatura

ZákladníČítek J., Svobodová Z., Tesarčík J. 1997 Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. Informatorium, Praha, 218 str.Dařbujan H. 1998 Mořská akvaristika. Studio Press, Čáslav, 159 str.Hanel L. 1995 Akvaristika. Karolinum, Praha, 170 str.Zukal R., Frank S. 1983 Jak se stát akvaristou. Svépomoc, Praha, 162 str.DoporučenáAltmann A., Zpěvák J., Zpěváková H. 1984 Mořská fauna a flóra. Albatros, Praha, 302 str.Dařbujan H. 2001 Průvodce mořskou faunou a flórou. Studio Press, 324 str.Fricke H. W.1987 Svědectví korálových útesů. Panorama, Praha,228 str.Kotyšan A.1990 Jak na ryby. SNTL, Praha, 111 str.Krček K. 1989 Akvaristická elektrotechnika. SNTL, Praha, 312 str.Mihálik J., Reiser F. 1986 Naše ryby. SZN, Praha, 141 str.Rataj K. 1980 Akvaristika začíná u rostlin. Svépomoc, Praha, 173 str.Reichholf J., Janke K., Kremer B. P. 1999 Moře a pobřeží. Ikar, Praha, 223 str.Šterba G. 1960 Akvaristika. Práce, Praha, 299 str.Tetra Werke 2001 Akvárium fascinující podvodní svět. Tetra Werke, Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH, Melle, 67 str. 13.Vítek J., Kadlec J. 1980 Halančíci. Svépomoc, Praha, 201Vítek J., Kadlec J. 1980 Halančíci. Svépomoc, Praha, 201 str.Zukal R. 1981 Akvarijní ryby. Svépomoc, Praha, 229 str.

Požadavky

žádné

Garant

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.