Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Mořská biologie - Bc. (AEA79E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AEA79E - Mořská biologie - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Mořská biologie nabízí základní informace o mořském prostředí, poskytuje základ pro následné studium zaměřené například na:akvakulturu, rybářství, ochranu moří a biodiverzity, odpadní hospodářství atd. Obsah kurzu je také užitečný pro budoucí úředníky v oblasti ochrany životního prostředí, zemědělství, rybářství a turistiky

Osnova

PřednáškaÚvod - Oceánografie, mořské prostředí, základní fyzikální a chemické vlastnosti mořského prostředí, vertikální a horizontální zonace a její specifikaStředozemní moře - geo-morfologie, historie, současnost, základní charakteristiky, vliv lidské populacePrimární produkce v oceánech - fototrofní: rostliny, chemotrofní: mikroorganismyZákladní ekologické vazby a potravní sítě v mořském prostředíPříbojová zóna - pobřežní šelf - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuMělká tropická moře - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuMořské "louky" a "lesy" porosty mořských trav a chaluh - charakteristika, zástupciOtevřený oceán - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuChladná moře a oceány - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuBrakické vody, estuária - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuHluboké moře - charakteristika, typičtí zástupci, světové rozšíření biotopuAktuální problémy, doprava, znečištění, ochrana moří a oceánů, výzkumné a ochranářské projektyCvičeníMetody odběru vzorků a technické vybavení v oceánografii a mořské biologii, dokumentace mořských organismůDemonstrace mořských rostlinDemonstrace mořských organismů IDemonstrace mořských organismů IIDemonstrace mořských organismů IIIDemonstrace mořských organismů IV

Získané způsobilosti

Znalosti:Student získá celkový obecný přehled o různých typech mořských ekosystémů (otevřený oceán, korálový útes, hluboký oceán, atp.). Student má znalosti o specifických podmínkách vodního prostředí, průběhu hydrologického cyklu včetně koloběhu základních prvků a zná základní principy chemických a fyzikálních procesů ve vodě s důrazem na odlišnosti oproti terestrickým ekosystémům. Zná a rozpoznává základní skupiny vodních organismů (s hlavním zaměřením na Středozemní moře), včetně jejich základních adaptací a vzájemných vazeb v rámci jednotlivých trofických úrovní.Dovednosti:Student ovládá standardizované postupy odběru a fixace vzorků vodních organismů se zřetelem na potenciálně nebezpečné druhy. Má obecnou znalost významných skupin a druhů vodních organismů, které umí ze získaných vzorků identifikovat.Kompetence - komunikace:Absolvent je schopen týmové spolupráce, komunikuje v českém jazyce s využíváním odborné terminologie daného oboru. Umí samostatně formulovat, prezentovat a kriticky obhajovat vlastní názory. Dokáže srozumitelně sdělovat informace a myšlenky, konkretizovat problémy a navrhovat jejich možná řešení.Kompetence - úsudek:Student je schopen samostatné práce v daném oboru. Je schopen vyhledávat, posoudit a aplikovat informace z různých zdrojů (odborná literatura, databázové systémy, internetové zdroje). Při tvorbě úsudku ke konkrétní problematice je dále schopen rozvíjet a využívat vlastní zkušenosti i zkušenosti jiných odborníků z daného oboru.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: Češtinamateriály poskytnuté studentům v systému MOODLEDoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBergbauer, M., Humberg, B. 2005. Co žije ve Středozemním moři? Určovací příručka pro potapěče. svojtka, Praha. 318 s. ISBN80-7237-310-2.Mojetta, A. 1996. Středozemní moře - průvodce podmořským světem, Svojtka. 167 s. ISBN80-7352-250-0.Sumich, J., L. and Morrissey, J., F. 2004. Introduction to the Biology of Marine Life. London, UK. 449 p. ISBN076373313X.

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.