Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akvaristika - Bc. (AEA86E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AEA86E - Akvaristika - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Pochopení principů tvorby vhodných podmínek pro chov, zásady chovů, ošetřování a rozmnožování akvarijních živočichů. Aplikace teoretických a praktických poznatků s důrazem na ekonomické využití. Význam akvaristiky pro ochranu přírody, udržování populací ohrožených druhů v zajetí s výhledem na případnou reintrodukci.

Osnova

PřednáškaLegislativní předpoklady akvaristiky a akvaristického podnikání, výkup, vývozEkosystém akvária z hlediska chemismu vody, koloběhy prvků v nádržiEkosystém akvária z hlediska biologických prvků, propočty rozumného osazení nádržeTechnická zařízení v akvaristice, simulace přírodních procesůVýživa ryb ve sladkovodním akváriu, krmiva přírodní lovená a chovaná; umělá krmiva, složeníRostliny v akváriu a jejich pěstování; hnojení a rozmnožování v akváriuTropická sladkovodní akvaristika - úvod, vybrané skupiny ryb, živorodky, parmičkyVybrané skupiny ryb: Tetry a halančíci - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Labyrintky - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Sumci - chov a rozmnožováníVybrané skupiny ryb: Cichlidy - chov a rozmnožováníStudenovodní sladkovodní akvaristika, ryby mírného pásu, chov, rozmnožováníÚvod do mořské akvaristikyVybrané druhy živočichů mořského akváriaCvičeníLaboratorní práce, stanovení chemických parametrů vody ILaboratorní práce, stanovení chemických parametrů vody IIPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AFPraktické cvičení, návrh biotopového akváriaPraktické cvičení, realizace biotopového akváriaStudentské projekty z akvaristikyPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AFExkurze do akvaristické exportní firmy IExkurze do akvaristické exportní firmy IIPraktické cvičení, údržba a provoz experimentálních nádrží KZR AFExkurze do veřejné expozice akvárií IExkurze do veřejné expozice akvárií IStudentské projekty z akvaristiky, prezentace a hodnocení semestrální práceStudentské projekty z akvaristiky, prezentace a hodnocení semestrální práce

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná a dovede popsat základní anatomicko-morfologickou stavbu těla ryby a jiných akvarijních organismů. Dokáže rozlišit jednotlivé struktury na úrovni morfologické a anatomické a je schopen zasadit je do obecných souvislostí růstu a vývoje živočichů. Zná systém akvarijních živočichů, taxonomické jednotky a jejich zoologickou nomenklaturu. Umí definovat, popsat a určit základní taxony na úrovni chovaných druhů. Dokáže determinovat a klasifikovat jednotlivé skupiny akvarijních živočichů a pečovat o ně v chovu. Umí vysvětlit význam a možnosti využití akvaristiky s návazností na akvakulturu. Zná základní legislativní předpisy pro držení, chov a prodej akvarijních organismů.Dovednosti:Umí identifikovat na základě diferenciálních diagnóz odlišit jednotlivé taxony akvarijních živočichů a rostlin a zařadit je do vyšší taxonomických jednotek. Dokáže zvytvářet vhodné podmínky pro ně v akvarijním chovu. Umí připravit a samostatně zařídit vhodnou nádrž podle kategorie chovaných organismů a účelu. Umí rozeznat, pojmenovat a ze zoologického hlediska hodnotit příslušné jevy v terénních podmínkách. Dokáže prakticky aplikovat základní metody lovu, transportu a přechovávání akvarijního materiálu. Je schopen využívat základní observační metody v terénu. Umí aplikovat právní předpisy pro manipulaci s živými organismy při prodeji a dopravě akvarijních organismů.Kompetence - komunikace:Může působit jak pod vedením, tak v týmové spolupráci. Je schopen komunikovat v českém jazyce s účelným využíváním odborné terminologie daného předmětu. Umí formulovat, diskutovat a prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, konkretizovat problémy a navrhovat možná řešení.Kompetence - úsudek:Je schopen přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Je schopen posoudit, zhodnotit a aplikovat informační zdroje (odborná literatura, dokumenty, databáze, webové stránky apod.), při tvoření úsudku dále využívá vlastní zkušenosti i zkušenosti odborníků. Je také připraven zorganizovat běžnou práci podřízeným osobám a účinně ji posoudit a zkontrolovat.

Literatura

ZákladníHanel L. (1995) Akvaristika. Karolinum, Praha, 170 str.Zukal R., Frank S. (1983) Jak se stát akvaristou. Svépomoc, Praha, 162 str.Rataj K. (1980) Akvaristika začíná u rostlin. Svépomoc, Praha, 173 str.DoporučenáAltmann A., Zpěvák J., Zpěváková H. (1984) Mořská fauna a flóra. Albatros, Praha, 302 str.Čítek J., Svobodová Z., Tesarčík J. (1997) Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. Informatorium, Praha, 218 str.Dařbujan H. (1998) Mořská akvaristika. Studio Press, Čáslav, 159 str.Dařbujan H. (2001) Průvodce mořskou faunou a flórou. Studio Press, 324 str.Fricke H. W. (1987) Svědectví korálových útesů. Panorama, Praha,228 str.Kotyšan A. (1990) Jak na ryby. SNTL, Praha, 111 str.Krček K. (1989) Akvaristická elektrotechnika. SNTL, Praha, 312 str.Mihálik J., Reiser F. (1986) Naše ryby. SZN, Praha, 141 str.Reichholf J., Janke K., Kremer B. P. (1999) Moře a pobřeží. Ikar, Praha, 223 str.Šterba G. (1960) Akvaristika. Práce, Praha, 299 str.Tetra Werke (2001) Akvárium fascinující podvodní svět. Tetra Werke, Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH, Melle, 67 str.Vítek J., Kadlec J. (1980) Halančíci. Svépomoc, Praha, 201 str.Zukal R. (1981) Akvarijní ryby. Svépomoc, Praha, 229 str.

Požadavky

žádné

Garant

Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D.