Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obecná kynologie - Bc., Mgr. (ALA07E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ALA07E - Obecná kynologie - Bc., Mgr., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Vypracované otázky z kynologie Neznámý 30.06.2020 12:06 2

Další informace

Cíl

Seznámit studenty specializovaného studia s obecnými principy biologie psovitých se zaměřením na psa domácího- hlavními kapitolami jsou fylogenie a domestikace, plemena psů s jejich specifikace, standardy, organizace a legislativa kynologie.

Získané způsobilosti

Znalosti:Zná fylogenetický původ psa domácího, předky psa domácího a příbuzné psovité šelmy. Dovede je pojmenovat platnými latinskými i českými ekvivalenty a zařadit do zoologického systému. Zná a v praxi pozná běžná plemena psů. Plemena psů umí rozdělit do deseti skupin dle FCI. Ví, jaké jsou velké mezinárodní organizace, zabývající se chovem psů. Ví, jak je čistokrevný chov psů organizován a veden v České republice. Zná funkční anatomii psa. Ví, co to je exteriér a zná různé zootechnické metody a možnosti posuzování zevnějšku. Dokáže definovat co to je plemenný standard a ovládá pohybovou mechaniku psa. Zná zásady správného měření, vážení a fotografování psů. Je seznámen s předvýstavní přípravou psa a vystavovatele. Zná druhy výstav, výstavní tituly a řády. Má důkladně nastudovanou problematiky výživy a krmení psa. Ovládá zoohygienu a prevenci chovu psů. Dokáže vyjmenovat vnitřní i vnější psí parazity, zná jejich životní cyklus a dokáže psy před parazity chránit. Je seznámen se zákony ČR, které se týkají chovu psů (Zákon na ochranu zvířat proti týrání, Zákon o veterinární péči, Zákon o krmivech a podobně). Je seznámen se základy etologie psa.Dovednosti:Umí vysvětlit původ psa domácího, dokáže detailně popsat domestikační změny. Pozná většinu psích plemen a zná obecnou povahovou charakteristiku těchto plemen, včetně pracovního zařazení a upotřebitelnosti. Dokáže zájemcům doporučit vhodné plemeno. Rozumí výživě psa domácího, zná legislativu výroby krmiv (zákon o krmivech), ovládá technologii výroby granulí pomocí extruze a je mu známá technologie výroby konzerv. Umí sestavovat krmné dávky. Ví, který druh krmení je pro danou věkovou kategorii vhodný a jak často krmit. Umí vysvětlit genetickou postatu nejznámějších dědičných nemocí psů. Ovládá zoohygienu a prevenci chovu psů (vakcinace a vakcinační schémata, boj s parazity), dokáže v praxi rozpoznat typické příznaky nejznámějších onemocnění. Dokáže poskytnout první pomoc při úrazech a otravách. Dokáže připravit chované plemeno psa na výstavu a předvést ho ve výstavním kruhu. Ovládá etologii psa, zná tzv, kritické periody vývoje štěňat a dokáže je slovně detailně popsat. Zná pravidla výchovy štěněte.Kompetence - komunikace:Může pracovat v kolektivu i samostatně. Je schopen komunikace v českém jazyce s účelným využíváním odborné terminologie předmětu. Základní pojmy a termíny z exteriéru psa zná i v cizím jazyce (Angličtina, Němčina). Umí formulovat vlastní poznatky a názory, stejně tak jako vést diskusi na odborné téma. Dokáže navrhnout možná řešení a posoudit jejich vhodnost.Kompetence - úsudek:K práci je schopen přistupovat tvůrčím způsobem, se zájmem a iniciativně. Na základě znalostí nabytých v předmětu se dokáže dobře orientovat v odborné literatuře a využívat veškeré možné informační zdroje. Je schopen organizovat práci podřízeným osobám (např. ošetřovatelům psů v útulku anebo na chovatelské stanici) a je plně kompetentní práci svých podřízených odborně posoudit a zkontrolovat.

Literatura

ZákladníRABER, H. Encyklopedie Plemena psů I. díl, nakladatelství Blesk, 1994, 768 s.RABER, H. Encyklopedie Plemena psů II. díl, nakladatelství Blesk, 1995, 911 s.TRUMLER, E. Rozumíme psům? Nakladatelství Panorama, 1982, 197 s.MECH, D., L. Arktický vlk, deset let se smečkou. Nakladatelství Élysion, České Budějovice, 2008, 137 s.PROCHÁZKA, Z. Chov psů. Brno, 1994, 2. vydání, 280 s.TICHÁ, V. Malá škola pro chovatele psů. Nakladatelství Dona České Budějovice, 2000, 225 s.DoporučenáMacDonald, D.W., Zubiri, C.,S.,The Biology and Conservation of Wild Canids,ISBN 0198515561Mech, L.,D., Boitani, L. Wolves Behavior, Ecology, and Conservation, ISBN 0226516962

Požadavky

žádný

Garant

Dr. Ing. Naděžda Šebková