Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Etologie psa - Bc. (ALA10E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ALA10E - Etologie psa - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět je zaměřen na seznámení studenta se aspekty chování psa a možnosti aplikace etologických poznatků v chovu, výcviku a využívání psů.

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti získají znalosti v oblasti základů evoluční biologie, behaviorální ekologie a sociobiologie s důrazem na aplikaci v chovu psa. Porozumí rozdílu ultimátních a proximátních příčin chování zvířat jako nezastupitelnéhpo základu obecného pochopení genetiky chování, zákonitostí ontogenetického vývoje jako jednoho z klíčových determinantů proximátních příčin chování, učení, sociálního, sexuálního a rodičovského chování, komunikace zvířat, vztahů mezi hormony a feromony na straně jedné a chováním na straně druhé. Tyto znalosti později uplatní v aplikované etologii psa.Dovednosti:Studenti dokážou kategorizovat chování zvířat, především psů, a uvědomit si souvislosti etologie s hraničními obory, jako jsou evoluční biologie, genetika, fysiologie, výživa a ekologie. Rozumí souvislostem v rámci problémů, vyskytujících se především u zvířat chovaných v zajetí, ať již domestikovaných nebo nedomestikovaných.Kompetence - komunikace:Studenti dokážou formulovat své vlastní názory týkající se chovných podmínek a péče o chovaná zvířata. Mají základní znalosti práce na PC, jsou schopni zpracovat informace v textovém a tabulkovém editoru, mají znalosti o zpracování prezentace a získávání poznatků z vědecké literatury.Kompetence - úsudek:Studenti jsou schopni řešit provozní činnosti spojené s chovem domestikovaných i nedomestikovaných zvířat, především psů, chovaných v zajetí a rozpoznávat příčiny chovatelských problémů.

Literatura

ZákladníPinc, L. (2008) Čich psa. Studijní materiál.Pinc, L. Přednášky a studijní materiály na http//moodle.czu.czDoporučenáWang, X. (2008) Dogs Their Fossil Relatives and Evolutionary History. Columbia University Press.219 pp.Jensen, P. (2007) The Behavioral Biology of Dogs. CABI, Cromwell Press, UK. 266 pp.Miklósi, A. (2007) Dog Behaviour, Evolution, and Cognition. Oxford University Press. 274 pp.Lindsay, S. R. (2000) Handbook of Applied Dog behavior and Training. Vol. 1. Blackwell. 410 pp.

Požadavky

žádný

Garant

prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.