Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Etika chovu zvířat - Bc. (ALX03E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ALX03E - Etika chovu zvířat - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Tématické okruhy k testu ze zákonů ETIKA Neznámý 30.06.2020 10:53 0

Další informace

Cíl

Cílem je poskytnout studentům ČZU základní informace o etických normách a využívání zvířat, dále je seznámit s předpisy o správném zacházení se zvířaty. Absolvování předmětu je předpokladem k získání licence opravňující k řízení a kontrolování pokusů na zvířatech ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání ČNR č. 246/92 Sb. a předpisů o chovu a využívání zvířat Evropského společenství. Základní formou výuky jsou přednášky a praktická cvičení.

Osnova

PřednáškaEtické aspekty rozvíjení péče o zvířataZákladní principy zacházení se zvířaty, bezpečnost práceEtologie a péče o zvířataMetody hodnocení pohody zvířatEvropská dohoda o ochraně zvířat v chovechRealizace evropské dohody v chovech velkých hospodářských zvířatRealizace evropské dohody v chovech malých hospodářských zvířatEvropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní dopravě a dohoda o ochraně jatečných zvířatEvropská dohoda o ochraně oblíbených zvířatZákon ČNR čEvropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné věděcké účelyCharakteristika pokusných a laboratorních zvířatPodmínky chovu laboratorních zvířatZacházení s laboratorními zvířaty, vedení a plánování pokusůCvičeníBezpečnost práce se zvířatyZacházení a manipulace s velkými zvířaty (stáj)Zacházení a manipulace s malými zvířaty (stáj)Základy etologického pozorování - přípravaEtologické sledování - stájWelfare zvířat - hodnocení stájeExkurse - chov hospodářských zvířatExkurse - chov hospodářských zvířatPodmínky chovu laboratorních zvířatExkurse - chov laboratorních zvířatZacházení s laboratorními zvířatyExkurse - útulek opuštěných zvířatHodnocení pracoviště pro akreditaciVyhodnocení písemné práce

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti mají obecný přehled o etice jako filozofické disciplíně a etickém přístupu k chovu zvířat ve světě. Studenti mají znalosti o etice chovu hospodářských zvířat, volně žijících zvířat v lidské péči, zvířat v zájmových chovech i pokusných zvířat. Znají základní informace o jejich biologii, chovu a etologii. Studenti jsou seznámeni s obecnými znalostmi o těchto druzích z hlediska anatomie, fyziologie a genetiky, výživy a krmení. Vědí, jaké jsou principy chovu zvířat a znají problémy etiky chovu zvířat z pohledu legislativního a právního.Dovednosti:Studenti se umí orientovat v celé rozmanité oblasti etiky chovu zvířat a také jejich užití k nejrůznějším aktivitám. Orientují se v platné české legislativě i mezinárodních předpisech včetně předpisů Evropské unie a Rady Evropy.Kompetence - komunikace:Mohou vést menší pracovní kolektivy a účinně přenášet pokyny vedoucích těmto pracovním skupinám a úzce se svými vedoucími spolupracovat. Dokážou formulovat své vlastní názory týkající se jak péče o zvířata, tak i práce s klienty. Jsou schopni formulovat názory a vysvětlovat jednotlivé druhy činností veřejnosti. Jsou schopni komunikovat v jednom cizím jazyku a v něm zvládnout i svoji odbornost.Kompetence - úsudek:Studenti jsou schopni řešit etické problémy v chovatelské praxi, posuzovat vzniklé problémy v této oblasti. Jsou připraveni organizovat běžnou práci podřízeným osobám a účinně ji kontrolovat. Jsou odpovědni za kvalitu svěřené práce a sledují vhodnost a účinnost provedených opatření.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaJebavý, L. a kol., 2009 Etika chovu zvířat, ČZU v Praze, 206 s., ISBN 978-80-2030-7Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/92 Sb. v úplném znění.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaRollin, B.E., 1995 Farm Animal Welfare, Iowa State Uni.Press, ISBN 0-8138-2563-6Waran N. et al. 2002 The Welfare of Horses, Kluver Academic Publisher, ISBN 1-4020-0766-3Webster, J., 1999 Welfare - životní pohoda zvířat. Nadace na ochranu zvířat, Praha, ISBN 80-238-4086-XSměrnice Rady EHS - evropské dohody o ochraně zvířat. Ústav veterinární osvěty, Pardubice, 1993.Vyhláška MZe ČR č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.Vyhláška MZe ČR č. 207/2004 Sb. - ochrana, chov a využití pokusných zvířat.Kolektiv, 2002 Concepts in Animal Welfare, WSPA,London, University of Bristol.

Požadavky

Žádné.

Garant

Ing. Renata Masopustová, Ph.D.