Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Praktická anatomie zvířat - Bc. (AVA10E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AVA10E - Praktická anatomie zvířat - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Svaly Neznámý 30.06.2020 12:05 2
Výpisky - kosti, klouby a svaly Neznámý 30.06.2020 12:06 6
Vypracované otázky Neznámý 30.06.2020 12:06 13

Další informace

Cíl

Přednášená látka poskytuje studentům základní pohled na organizmus hospodářských zvířat po stránce stavby a vývoje. Poznatky zahrnují základní znalosti jednotlivých orgánů a orgánových soustav tak, aby umožnily studentům pochopit funkci celého těla a následně i nároky zvířat na prostředí a podmínky jejich chovu. Výuka je vedena formou přednášek a praktických cvičení v prostorách KVD na modelech a pitevním materiálu.

Osnova

PřednáškaZákladní principy stavby živočišné buňky, orgán a orgánová soustava, anatomické názvy, roviny a krajiny na těleZákladní tkáně tělaZákladní stavba kostry hospodářských zvířatSvalová soustavaZákladní stavba trávicí soustavy hospodářských zvířatVelké žlázy trávicího traktu - játra a slinivka břišníOběhová soustavaZákladní stavba močové soustavyPohlavní soustavaSpermatogeneze - ovogeneze, oplození vajíčka, časný embryonální vývoj, reprodukční biotechnologieZákladní rozdělení a stavba nervové soustavyKožní soustava, kožní žlázy a epidermální útvary, mléčná žláza zvířatEndokrinní soustava, žlázy s vnitřní sekrecí, základní smyslová ústrojí hospodářských zvířatZáklady anatomie hospodářských ptákůCvičeníDemonstrace buněk, epitelů a tkáníKostra hlavy a trupu, kostní spoje , kostry hlavy a hrudního koše hospodářských zvířatKostra končetin hospodářských zvířat, kostní spoje - demonstrace kloubůSvalová soustava, jednotlivé funkční svalové skupiny a velké svalyTrávicí soustavaTrávicí soustavaDýchací soustavaOběhová soustavaMočová soustava - ledviny a vývodné močové cestyPohlavní soustava - samicePohlavní soustava - oplození vajíčka, vývoj zárodku a plodu, placentaNervová soustavaKůže a epidermální útvary - chlupy, rohy, kopytaZákladní anatomie ptáků - kostry ptáků a pitva slepice

Získané způsobilosti

Znalosti:Student po absolvování tohoto předmětu umí pojmenovat a popsat jednotlivé části těla hospodářských a zájmových zvířat, popsat a na modelech ukázat orgánové systémy a orgány uvnitř těla zvířat. Umí také rozeznat a určit ve světelném mikroskopu jednotlivé tkáně na histologických preparátech z tělních orgánů a definovat funkční vztahy mezi tkáněmi v orgánu. V rámci srovnávací anatomie umí definovat morfologické rozdíly ve stavbě těla býložravců, všežravců a masožravců. Je připraven pro studium a pochopení fyziologie zvířat.Dovednosti:Student umí na základě morfologických znaků identifikovat jednotlivé části těla, orgány a tkáně hospodářských a zájmových zvířat, popsat je a ukázat na modelech nebo pitevním materiálu. Dokáže pracovat se světelným mikroskopem a umí na histologickém preparátu najít a definovat jednotlivé tkáně a na základě teoretických znalostí určit orgán, ze kterého byl vzorek odebrán. Dovede pracovat s pitevním materiálem na pitevně a připravit studovaný orgán pro další vyšetření. Student dokáže pochopit a vysvětlit morfologicko-funkční vztahy mezi orgány těla zvířat a nutnosti dané morfologie pro funkci těla zvířat jako samostatného celku - jedince.Kompetence - komunikace:Se znalostí českého anatomického názvosloví je schopen komunikovat v českém jazyce na odborná anatomicko-fyziologická témata. Umí formulovat a diskutovat odborné otázky využívání zvířat a přiměřenosti péče o ně v kontextu výše uvedených znalostí a dovedností. Je schopen číst a používat odbornou literaturu.Kompetence - úsudek:Je veden k tomu, aby přistupoval ke studiu anatomie tvořivě a iniciativně. Na základě znalostí a diskuze o stavbě a funkci tělních orgánů si tvoří vlastní názor na důležitost, náročnost a možné poškození tělních orgánů, které vede ke strádání, snížení užitné hodnoty, případně smrti zvířete. Toho využije pro úspěšné studium následných předmětů studia i pro rozhodovaci činnosti v profesním životě.

Literatura

ZákladníMarvan, F., Hampl, A., Hložánková, E., Kresan, J., Massanyi, L., Vernerová, E. 1998. Morfologie hospodářských zvířat. Brázda. Praha. 303 s. ISBN 8020902732.Jelínek, F., Jelínek, K. 2002. Morfologie hospodářských zvířat. JČU. České Budějovice. 287 s. ISBN 8070405503.Belák, M., Maretta, M., Zibrín, M., Cigánková, V., Horáková, A. 1990. Veterinárna histologia. Príroda. Bratislava. 498 s. ISBN 8007002499.Popesko, P., Hájovská, B., Komárek, V., Marvan, F., Vrzgulová, M. 1992. Anatomia hospodárskych zvierat. Príroda. Bratislava. 693 s. ISBN 8007005420.DoporučenáČervený, Č., Komárek, V., Štěrba, O. 1999. Koldův atlas veterinární anatomie. GRADA. Praha. 701 s. ISBN 8071693529.Dyce, K. M., Wensing, C. J. G. 2010. Textbook of Veterinary Anatomy. Fourth Edition. Saunders Elseviers. Missouri. p. 856. ISBN 9781416066071.Černý H. 2002. Veterinární anatomie pro studium a praxi. Noviko. Brno. 528 s. ISBN 8086542017.Červený, Č. 2011. Vademecum anatomie domácích savců pro studium a veterinární praxi. Brázda. Kolín. 272. ISBN 9788020903891.Komárek, V. 2001. Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců. GRADA. Praha. 449 s. ISBN 8071698539.Konig, H. E., Liebich, H.-G. 2002. Anatomie domácích savců. 1. díl. Svornosť. Bratislava. 286 s. ISBN 8088700566.Konig, H. E., Liebich, H.-G. 2002. Anatomie domácích savců. 2. díl. Svornosť. Bratislava. 416 s. ISBN 8088700574.Ashdown Raymond, R. 1996. Color Atlas of Veterinary Anatomy. Vol. 1 The ruminants. Mosby-Wolfe. London. ISBN 0723426627.Najbrt, R., Bednář, K., Kaman, J., Mikyska, E., Štarha, O. 1980. Veterinární anatomie 1. SZN. Praha. 524 s. ISBN 0709780.Najbrt, R., Bednář, K., Kaman, J., Mikyska, E., Štarha, O. 1982. Veterinární anatomie 2. SZN. Praha. 596 s. ISBN 0700682.

Požadavky

žádné

Garant

prof. Ing. Jiří Rozinek, CSc.