Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fyziologie zvířat - Bc. (AVA89E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu AVA89E - Fyziologie zvířat - Bc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Otázky z fyziologie Neznámý 16.05.2018 13:27 2

Další informace

Cíl

Posluchači budou seznámeni se základními poznatky z fyziologie zvířat. Náplní předmětu je studium funkcí jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Důraz bude kladen na pochopení organismu jako dynamického celku, který je schopen udržet si vnitřní rovnováhu a reagovat na změny vnějšího prostředí.

Osnova

PřednáškaŽivočišná buňka a její funkceTělní tekutiny, krev, základy imunitního systémuCévní systém, elektrická a mechanická činnost srdceDýchací soustava, mechanika dýchání, plicní kapacityFyziologie trávení a vstřebávání u monogastrůFyziologie trávení a vstřebávání u polygastrů, trávení u drůbežePřeměna látek a energie, metabolismus minerálních látek a vodyVylučovací soustava, činnost ledvin a vývodných cest močovýchSamčí pohlavní soustava, koitus, oplozeníSamičí pohlavní soustava, garvidita, porodČinnost žláz s vnitřní sekrecí, funkce hormonůNeurofyziologie, funkce centrální nervové soustavy, autonomní nervový systémFyziologie analyzátorů zraku, čichu, sluchu, chuti a hmatuČinnost svalové soustavy, fyziologie pohybu CvičeníÚvod, zásady práce v laboratořiHematologieHematologieCévní soustavaFyziologie dýcháníFyziologie trávicí soustavyFyziologie trávicí soustavyExkreceHomorální regulaceReprodukceLaktaceNervová soustava, reflexní obloukFyziologie analyzátorů (chuť, hmat, zrak)Zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Student získá poznatky o principech fungování a fyziologii procesů probíhajících v těle zvířat. Dokáže popsat funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav. Informace týkající se funkcí soustav orgánů dokáže propojit a pochopit tak činnost celého těla jako dynamického celku, který má schopnost udržet se v rovnováze i přes vlivy vnějšího prostředí. Student má znalosti z oblasti fyziologie krve, cévního a imunitního sytému, dýchání, trávení u monogastrů a také polygastrů, přeměny látek, regulace teploty, vylučování látek z těla a pohlavních funkcí savců i ptáků. Má přehled o regulaci těla pomocí hormonů a fyziologii nervové činnosti.Dovednosti:Na základě praktických cvičení v laboratoři je student schopen provést základní vyšetření vzorků tkání. Je schopen provést základní hematologické vyšetření. Dokáže stanovit počet krevních elementů, hodnotu hematokritu, určit množství hemoglobinu, rozlišit jednotlivé kategorie bílých krvinek. Dokáže nepřímou metodou změřit krevní tlak, vyšetřit funkci plic a stanovit vitální kapacitu. Zvládá základní laboratorní metody, kterými se ověřuje správná funkce trávicích enzymů ve slinách, žaludku i střevě. V oblasti biologie a fyziologie reprodukce dokáže určit pomocí stěrů fázi estrálního cyklu, zhodnotit motilitu spermií i životnosti pohlavních buněk. Dokáže vyšetřit správnou funkci smyslových orgánů. Orientuje se v problematice hormonální regulace organizmu.Kompetence - komunikace:Dokáže samostudiem rozšířit své základní teoretické znalosti z fyziologie zvířat. Znalosti fyziologie mu přispívají ke studiu dalších biologických předmětů daného oboru, které ve svém rozsahu již počítají se základními znalostmi z fyziologie.Kompetence - úsudek:K práci přistupuje s vlastní iniciativou a pracuje samostatně. Je schopen pracovat s literárními zdroji, vědeckou literaturou, databázemi, webovými stránkami pedagogicko-výzkumných pracovišť. Z těchto zdrojů je schopen si doplnit přednášenou látku. Na základě studia vědecké literatury dokáže formulovat vlastní názor na řešenou problematiku.

Literatura

ZákladníSova, Z. et al. 1990. Fyziologie hospodářských zvířat. SZN Praha. 472 s. ISBN 8020900926.Reece, W. O. 2011. Fyziologie domácích zvířat. Grada Publishing. Praha. 449 s. ISBN 807169547.DoporučenáPaulov, Š. 1980. Fyziológia živočichov a člověka. SPN. Bratislava.Trojan, S. et al. Lékařská fyziologie. Grada. Praha. 496 s. ISBN 8071693111.Ganong, W. F. 1999. Přehled lékařské fyziologie. H + H. Praha. 672 s. ISBN 8085787369.Silbernagl, S., Despopoulos, A. 2004. Atlas fyziologie člověka. Grada. Praha. 448 s. ISBN 802470630X.Murray, R.K. et al. 2001. Harperova biochemie. H & H. 872 s. ISBN 8073190036.Fox S.I. 1996. Human physiology. WCB McGraw-Hill. 704 s. ISBN 0697209857.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Eva Chmelíková, Ph.D.