Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení jakosti (LKL06E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LKL06E - Řízení jakosti, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Metody a způsoby zajištění kvality výrobků ve dřevozpracujícím průmyslu, mezinárodní normy.

Osnova

PřednáškaÚvod do problematiky, systémy kvality a řízení organizaceKontrola kvality, řízení Q, zabezpečování Q, TQM - rozdíly, vývojISO 9000, postup při zavádění do praxe, související normyISO 9001, výklad prvků 4ISO 9001, výklad prvků 4Metrologie (4ISO 9001 výklad prvků 4Statistika (4Systémy kvality v dřevozpracujícím průmyslu (QS 9000, VDA 6Nástroje řízení kvality INástroje řízení kvality IIEnvironmentální systémy řízeníCvičeníÚvod do problematikyŘízení Q, zabezpečování Q, TQM - rozdíly, vývojISO 9000, související normyVýklad prvků 4Výklad prvků 4Metrologie (4Výklad prvků 4Systémy kvality v dřevozpracujícím průmysluNástroje řízení kvality IEnvironmentální systémy řízeníEMAS nařízení EU - výklad a porovnání s ISO 14001Audit - interní, externí, zákaznický

Získané způsobilosti

Znalosti:Znalosti Studenti mají základní znalosti z problematiky řízení organizace Znají: . Kontrola kvality, řízení Q, zabezpečování Q, TQM - rozdíly, vývoj. . ISO 9000, postup při zavádění do praxe, související normy. . ISO 9001, výklad prvků . Metrologie . Nástroje řízení kvality . Environmentální systémy řízení. . EMAS nařízení EUDovednosti:Studenti se umí orientovat v problematice řízení kvality. Dovedou: . správně používat jednotlivé vyhlášky, předpisy, systémy . pracovat s příslušnými normami . vypracovat dokumentaci k záměrům . administrativně pracovatKompetence - komunikace:Student je schopen působit: . samostatně . pod vedením . v týmu Umí formulovat a prezentovat vlastní názory, dokáže srozumitelně sdělovat informace, myšlenky, konkretizovat problémy, možná řešení.Kompetence - úsudek:Tvorba úsudku Student je schopen přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Při tvoření úsudku využívá relevantní údaje (odborná literatura, vlastní zkušenosti, zkušenosti odborníků), nese odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních činností.

Literatura

ZákladníISO 9000 2000 Výklad ČSNI, 1999, ISBN 80-7079-083-0.DoporučenáLewis G.R., Smizh, D.H. Total Quality in Higher Education, St. Lucie Press, 1995, ISSN 1360-3736.ISO 9001 2000 Výklad ČSNI 1999Komentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000

Požadavky

žádné

Garant

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.