Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vybavení interiérů (LKLA1E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LKLA1E - Vybavení interiérů, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Vybavení nebytových interiérů, projekty komplexního zařízení budov.

Osnova

PřednáškaObecné zásadyPsychoplastické vlastnosti a zákonitosti řešení interieruPrincipy materiálového řešení interieru Principy řešení osvětlení a práce se světlem v interieruPrincipy barevnosti interieru a práce s barvamiPrincipy řešení akustiky interieruZvuk (audio a videotechnika), počítačové sítě, telekomunikační spojSanitární zařízeníPodmínky bezbariérových komunikacíZakreslování zařizovacích předmětů, prvků a sítí do dokumentaceZásady projektové interiérové dokumentaceAntropometrické a ergonomické vztahy prostředí, předmětů a člověkaCvičeníObecné zásady, Typologie objektůTypologie místností, PodlahyNároky na prostor, osvětlení, vytápění, sociální a hygienické podmínky; požární ochrana a bezpečnostStěny a stropy, Osvětlení, Sanitární zařízeníZvuk (audio a videotechnika), počítačové sítě, telekomunikační spojení, Podmínky bezbariérových komunikacíZakreslování zařizovacích předmětů, prvků a sítí do dokumentace,Zásady projektové interiérové dokumentace

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají přehled o zásadách a principech vybavování interiérů, a to jak bytových tak i nebytových.Dovednosti:Studenti dokážou své znalosti aplikovat při zpracování návrhů interiérů s využitím různých druhů materiálů a zařizovacích předmětů.Kompetence - komunikace:Je schopen pracovat v odborné skupině. Dokáže si vytvořit vlastní názor, své závěry umí srozumitelně formulovat a prezentovat odborné i laické veřejnosti. V rámci diskuze je schopen své názory obhájit.Kompetence - úsudek:Na základě svých znalostí, zkušeností a schopností pracovat s informačními zdroji umí definovat problém, zaujmout k problému stanovisko a navrhnout adekvátní řešení.

Literatura

ZákladníPREISICHOVÁ, A. Domov a bydlení. Praha IKEA DBK, 1989. 277 sPETELEN, I. a kol. Interiér. 1. vyd. Bratislava Slovenská technická univerzita, 2004. 178 s. ISBN 80-228-1391-5HÁJEK, V. Ergonomie v bytě, v projektu a v praxi. 1. vyd. Praha Sobotáles, 2004. 124 s. ISBN 80-86817-00-8.DLABAL, S., KITRICHOVÁ, E. Nábytek, člověk, bydlení základy navrhování nábytku a zařizování bytových interiérů. Praha ÚBOK, 1977. 177 s.DoporučenáJOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha Akademie věd České republiky, 2002. 261 s. ISBN 80-200-0928-0.BRUNECKÝ, P., ŠVANCARA, F. Interiér - člověk a nábytek. 1., Brno MZLU, 1995. 280 s. ISBN 80-7157-157-1.VINÁRČIKOVÁ, J. Současný obytný interiér. Bratislava Jaga group, 2001. 239 s. ISBN 80-88905-26-5

Požadavky

Výroba nábytku, Konstrukce nábytku, Stavební truhlářství

Garant

Mgr. Marek Teska