Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dřevozpracujících a nábytkářských podniků (LRL02E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LRL02E - Řízení dřevozpracujících a nábytkářských podniků, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Osnova

PřednáškaDřevozpracující průmysl ČRZáklady řízeníŘízení výrobyŘízení lidských zdrojůPracovníci a ekonomika prácePříprava výrobyVýrobní kapacita a kapacitní úlohyOperativní řízení výrobyPodnikové plánování a controllingPodniková logistikaŘízení kvalityRestrukturalizace podniků DSPCvičeníDřevozpracující průmysl ČRZáklady řízeníŘízení výrobyŘízení lidských zdrojůPracovníci a ekonomika prácePříprava výrobyVýrobní kapacita a kapacitní úlohyOperativní řízení výrobyPodnikové plánování a controllingPodniková logistikaŘízení kvalityRestrukturalizace podniků DSP

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají potřebné teoretické a praktické znalosti na úrovni bakalářského stupně studia z vybraných oblastí organizace a řízení v rámci sektoru dřevozpracujícího průmyslu. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti v organizaci a řízení dřevozpracujícího podniku v tržním prostředí, i s ohledem na specifika lesnicko-dřevařského sektoru. Absolventi znají základní pojmy v oblasti organizace a řízení dřevozpracujícího průmyslu, i dřevařského podniku, rozumí zákonitostem a praktickým přístupům v souvislosti s potřebami dřevařského sektoru. Mají praktické i teoretické vědomosti potřebné pro řídící činnosti, které jim umožňují pracovat na úrovni středního managementu v organizacích dřevařského sektoru, v soukromé i veřejné sféře. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů v organizaci a řízení dřevozpracujícího průmyslu, včetně inovací s ohledem na problematiku ekonomiky a řízení dřevařského podniku. Jsou schopni se rozhodovat, vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací, a to samostatně v rámci malých, středních i velkých podniků na střední i vrcholové úrovni řízení, a rovněž i ve státní správě. Dovedou se orientovat v teoretických přístupech a zejména v praktických aplikacích při řešení praktických problémů.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám. Řídit odborné činnosti nebo projekty včetně plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny na úrovni středního managementu.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost na základě svých teoreticko-praktických znalostí a dovedností udělat si správný úsudek v problematice řízení procesů, vstupů a výstupů, se zřetelem ke společenským i soukromovlastnickým zájmům. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat úsudky i při neúplných nebo omezených informacích.

Literatura

ZákladníTRÁVNÍK, A., SVOBODA, J. Organizace a řízení výrobního provozu. 1. vyd. Brno MZLU v Brně, 2008.SCHMITHÜSEN, F. a kol. Podnikání v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu základy podnikové ekonomiky a řízení. 1. vyd. Praha ČZU v Praze, 2009.SYNEK, M., a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha Grada Publishing, 2011.DoporučenáMARVAN, J., DUDÍK, R. Systémy řízení a kontroly organizace. 1. vyd. Praha ČZU v Praze, 2013.ŠATANOVÁ, A. Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu. 1. vyd. Zvolen TU vo Zvolene, 2011.Normativní dokumenty ČSN EN ISO 90012008 a 140012004. OHSAS 180012008. CFCS 10032011. CFCS 20022013.

Požadavky

Žádné.

Garant

prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.