Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a organizace dřevozpracujícího průmyslu (LRL92E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LRL92E - Řízení a organizace dřevozpracujícího průmyslu, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Osnova

PřednáškaDaňová soustava v ČR, majetková a kapitálová struktura podnikuVlastní náklady výrobyPodnik jako organizační systém - vymezení organizačního systému, vazby, organizační a řídící strukturaVymezení základních pojmů managementu, historie a směry v managementu, teorie řízeníOrganizování - účinky, druhy organizování, typy organizačních struktur, organizační nástrojeRozhodování - charakteristika, typy rozhodování, strategie, úrovně rozhodování, rozhodovací analýzaPodnikové plánování - pojetí plánování, struktura plánovacího procesuPracovníci a práceProcesy vnitropodnikového řízení - strategické, taktické, operativní, kontrolní procesyHodnocení ekonomické efektivnosti investicÚloha obchodu se dřevem v ekonomice ČRProdukce a spotřeba surového dřívíCvičeníMajetková a kapitálová struktura podniku, příkladyVlastní náklady výrobyZadání projektu "Investiční rozhodování v dřevozpracujícím podnikuÚkoly managementu podniku, simulaceOrganizační struktury, praktické příkladyRozhodovací analýza, metodyPodnikové plányFunkce a úkoly personálního managementuControlling a jeho nástrojeGrafické metody hodnocení efektivnostiEkonomicko-matematické metody v rozhodováníKontrola a hodnocení studentských projektů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají potřebné teoretické a praktické znalosti na úrovni magisterského stupně studia z vybraných oblastí organizace a řízení v rámci sektoru dřevozpracujícího průmyslu. Studenti získají základní znalosti a praktické dovednosti v organizaci a řízení dřevozpracujícího podniku v tržním prostředí, i s ohledem na specifika lesnicko-dřevařského sektoru. Absolventi znají základní pojmy v oblasti organizace a řízení dřevozpracujícího průmyslu, i dřevařského podniku, rozumí zákonitostem a praktickým přístupům v souvislosti s potřebami dřevařského sektoru. Mají praktické i teoretické vědomosti potřebné pro řídící činnosti, které jim umožňují pracovat na úrovni středního a vrcholového managementu v organizacích dřevařského sektoru, v soukromé i veřejné sféře. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Své znalosti dovedou uplatnit ve specializovaných dovednostech při řešení problémů v organizaci a řízení dřevozpracujícího průmyslu, včetně inovací s ohledem na problematiku ekonomiky a řízení dřevařského podniku. Jsou schopni se rozhodovat, vytvářet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oborů do praktických aplikací, a to samostatně v rámci malých, středních i velkých podniků na střední i vrcholové úrovni řízení, a rovněž i ve státní správě. Dovedou se orientovat v teoretických přístupech a zejména v praktických aplikacích při řešení praktických problémů, jsou schopni samostatně vytvářet nové znalosti a postupy, integrovat poznatky z různých oborů do praxe.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat pracovní činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám. Řídit složité odborné činnosti nebo projekty včetně strategického plánování a samostatně vést vícečlenné, komplexní a různorodé skupiny.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost na základě svých teoreticko-praktických znalostí a dovedností udělat si správný úsudek v problematice řízení procesů, vstupů a výstupů, se zřetelem ke společenským i soukromovlastnickým zájmům. Umějí propojovat znalosti, zvládat složitost a formulovat úsudky i při neúplných nebo omezených informacích.

Literatura

ZákladníESCHENBACH, R., SILLER, H. Profesionální controlling - koncepce a nástroje. 2. vyd. Wolters Kluwer, 2012.HAVLÍČEK, K. Management a controlling malé a střední firmy. 1. vyd. Praha VŠFS, 2011.SCHMITHÜSEN, F. a kol. Podnikání v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu základy podnikové ekonomiky a řízení. 1. vyd. Praha ČZU v Praze, 2009.SYNEK, M., a kol. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha Grada Publishing, 2011.VEBER, J. a kol. Management základy, prosperita, globalizace. 2. vyd. Praha Management Press, 2009.DoporučenáFOTR, J., Souček, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2005.PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 1. vyd. Praha Grada Publishing, 2006.Normativní dokumenty ČSN EN ISO 90012008 a 140012004. OHSAS 180012008. CFCS 10032011. CFCS 20022011.

Požadavky

Žádné.

Garant

doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.