Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Akumulace a retence vody v krajině (DZBX05Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DZBX05Y - Akumulace a retence vody v krajině, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Získání přehledu o výzkumu retence a akumulace vody v rámci přirozeného oběhu vod.

Osnova

PřednáškaÚvod, význam retence a akumulace vody, rozdíly mezi pojmyBiotechnické způsoby zvyšování zásoby vody v povodí v závislosti na typu krajiny a charakteru jejího užíváníPřínosy retence a akumulace pro vodní hospodářstvíNakládání s vodami v povrchových a podpovrchových zdržích z hlediska změn jakosti vodyVyužití retenční schopnosti půd, nalepšování zásob vody infiltrací povrchových vodAtmosférické srážky a režim jejich akumulace a odtoku z povodí (rainfall harvesting)Přirozené a umělé mechanismy retence a akumulace vody v krajině, schopnost krajiny zadržení vod v povodí, extrémyTechnologie a moderní způsoby úpravy vod pro vodárenské účelyTechnologie stokování a čistírenství v rozptýlené zástavbě v krajiněFunkce a způsoby využití centrálních čistíren odpadních vod (ČOV)Problematika kalů a jejich využití, odbahnění nádržíVýzkum v oblasti zvýšení retence a akumulace vody v krajiněCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi DSP mají hluboké teoretické i praktické znalosti o hydrologických a vodohospodářských procesech v krajině. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru úpravy vodních režimů krajiny a slouží jako základ originálního myšlení, které jim umožňuje účastnit se výzkumu. Znají širokou škálu biotechnických opatření i kriteria při jejich výběru.Dovednosti:Absolventi DSP dovedou své znalosti tvůrčím způsobem uplatnit při určování ohroženosti pozemků. Samostatně na vysoké úrovni řeší návrhy jednotlivých biotechnických opatření. Znalosti dovedou promítnout do projektového a realizačního řešení. Své dovednosti uplatňují zejména na úrovni výzkumu i státní správy.Kompetence - komunikace:Absolventi DSP jsou schopni vést výzkumné a pracovní kolektivy a kontrolovat jejich činnost. Umí konkretizovat řešení výzkumných problémů.Kompetence - úsudek:Absolventi DSP jsou schopni posuzovat vědecké projekty a navrhovat nová řešení. Jsou schopni přistupovat ke své práci tvořivě a iniciativně. Jsou schopni řídit složité odborné činnosti nebo projekty a nést zodpovědnost za profesní postupy řešení.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaHORNBERGER, G.M. et al.: Elements of Physical Hydrology. Hopkins Press, 1998. 302 pp. ISBN 0-8018-5856-9CHOW, V.T., MAIDMENT, D.R., MAYS, L.W.: Applied Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1998. 572 pp. ISBN 0-07-010810-2FERGUSON, B.K.: Introduction to Storm Water. John Wiley & Sons, 1998. 255 pp. ISBN 0-471-16528-XMAIDMENT, D.R.: Handbook of Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1993. 600 pp. ISBN 0-07-039732-5PENG, G., LESLEY, L.M., SHAO, Y.: Environmental Modelling and Prediction. Springer Berlin, 2002. 480 pp. ISBN 3-540-67122-5Jazyk výuky: AngličtinaHORNBERGER, G.M. et al.: Elements of Physical Hydrology. Hopkins Press, 1998. 302 pp. ISBN 0-8018-5856-9CHOW, V.T., MAIDMENT, D.R., MAYS, L.W.: Applied Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1998. 572 pp. ISBN 0-07-010810-2FERGUSON, B.K.: Introduction to Storm Water. John Wiley & Sons, 1998. 255 pp. ISBN 0-471-16528-XMAIDMENT, D.R.: Handbook of Hydrology. McGraw - Hill Comp., 1993. 600 pp. ISBN 0-07-039732-5PENG, G., LESLEY, L.M., SHAO, Y.: Environmental Modelling and Prediction. Springer Berlin, 2002. 480 pp. ISBN 3-540-67122-5DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaKULHAVÝ, Z., KOVÁŘ, P., 2000:Využití modelů hydrologické bilance pro malá povodí, vyd. VÚMOP Praha, ISSN 1211-3972, 122 str.JANEČEK, M. a kol.:Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV Praha, 2005, ISBN 80-86642-38-0, 201 str.BOSSIO, D., GEHEB, K., 2008: Conserving Land, Protecting Water, CABI Publications, ISBN 978-1-845933265, 235 pgs.BOERS, T.M., 1994: Rainfall Harvesting in Arid and Semi-Arid Zones, WUR Wageningen, 133 pgs.Jazyk výuky: AngličtinaBOERS, T.M., 1994: Rainfall Harvesting in Arid and Semi-Arid Zones, WUR Wageningen, 133 pgs.BOSSIO, D., GEHEB, K., 2008: Conserving Land, Protecting Water, CABI Publications, ISBN 978-1-845933265, 235 pgs.

Požadavky

Hydrologie a hydraulika

Garant

prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.