Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe (UOP) (VCV79E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VCV79E - Řízená pedagogická praxe (UOP), Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Řízená pedagogická praxe na cvičných středních odborných školách je nedílnou součástí studia bakalářského studijního programu \"učitelství odborných předmětů\". Během třítýdenní pedagogické praxe absolvuje student v hlavním odborném předmětu (podle specializace) předepsaný počet individuálních náslechů a vyučovacích výstupů. Práci studenta řídí cvičný učitel, který kontroluje jeho připravenost na vyučování a po výuce s ním podrobně analyzuje a zhodnotí vyučovací jednotku. Na závěr řízené pedagogické praxe se uskuteční závěrečný výstup z hlavního předmětu. Závěrečný výstup posoudí komise a hodnocení je součástí státní bakalářské zkoušky.

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti si upevní vědomosti z výuky didaktiky hlavního odborného předmětu. Zároveň si prohloubí své odborné vědomosti získané při studiu na střední odborné a vysoké škole, případně při dalších formách studia. Všechny získané vědomosti budou studenti využívat při přípravách na vyučovací jednotky (při zpracovávání informací a výběru a aktualizaci učiva). Tyto vědomosti po důkladném zpracování a promyšlení budou aplikovat při výuce konkrétního odborného předmětu v rámci své odbornosti. Při řízené pedagogické praxi absolvují devět cvičných a jeden závěrečný pedagogický výstup.Dovednosti:Studenti získají pedagogické dovednosti převážně při seminářích v rámci didaktiky hlavního odborného předmětu. Tyto dovednosti si studenti prohloubí při řízené pedagogické praxi, kde absolvují náslechy a pedagogické výstupy. Při analýze pedagogických výstupů cvičným učitelem, koordinátorem pedagogické praxe a pedagogickým pracovníkem IVP získají zpětnou vazbu a uvědomí si míru správnosti svých pedagogických dovedností a jejich realizace ve výchovně vzdělávacím procesu.Kompetence - komunikace:Při výuce budou učit žáky nové vědomosti vyplývající z učiva daného odborného předmětu. Budou řídit a hodnotit činnost žáků v průběhu vyučování. Při přípravách na výuku a rozborech vyučovacích jednotek budou komunikovat převážně se cvičnými učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky.Kompetence - úsudek:Studenti budou schopni se samostatně připravit na vyučování svého hlavního odborného předmětu. Budou umět se koncentrovat na odborné znalosti při výuce a zároveň promyšleně a logicky sdělovat nové informace žákům. Při opakování a zkoušení probraného učiva objektivně a odpovědně zhodnotí osvojené vědomosti žáků.

Literatura

ZákladníSlavík, M., Miller, I. Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU, 2012DoporučenáKŘÍŽ, E, Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU,2012Dytrtová, R. Pedagogická praxe, Praha, ČZU, 2007

Požadavky

didaktika odborných předmětů.

Garant

Ing. Emil Kříž, Ph.D.