Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe - druhý předmět (UOP) (VCV81E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VCV81E - Řízená pedagogická praxe - druhý předmět (UOP), Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Řízená pedagogická praxe probíhá pod vedením pedagogického pracovníka IVP a student je na škole přímo veden tzv. cvičným učitelem, který je stejného odborného zaměření jako student. Na cvičných školách získají studenti potřebné dovednosti a zkušenosti z výchovné a vyučovací činnosti. Seznamují se s řízením školy, s plánování a organizací a kontrolou školské práce. Během třítýdenní pedagogické praxe na cvičné škole absolvuje student podle metodických pokynů pro pedagogickou praxi předepsaný počet náslechů, absolvuje minimálně předepsaný počet pedagogických výstupů ve druhém odborném předmětu. Na závěr řízené pedagogické praxe se uskuteční závěrečný pedagogický výstup jako komisionální zkouška, která bude hodnocena jako součást státní bakalářské zkoušky.

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti si upevní vědomosti z výuky didaktiky druhého odborného předmětu. Zároveň si prohloubí své odborné vědomosti získané při studiu na střední odborné a vysoké škole, případně při dalších formách studia. Všechny získané vědomosti budou studenti využívat při přípravách na vyučovací jednotky (při zpracovávání informací a výběru a aktualizaci učiva). Tyto vědomosti po důkladném zpracování a promyšlení budou aplikovat při výuce předmětu biologie a ekologie (výpočetní technika). Při řízené pedagogické praxi absolvují pět cvičných a jeden závěrečný pedagogický výstup.Dovednosti:Studenti získají pedagogické dovednosti převážně při seminářích v rámci didaktiky předmětu biologie a ekologie (výpočetní technika). Tyto dovednosti si studenti prohloubí při řízené pedagogické praxi, kde absolvují náslechy a pedagogické výstupy. Při analýze pedagogických výstupů cvičným učitelem, koordinátorem pedagogické praxe a pedagogickým pracovníkem IVP získají zpětnou vazbu a uvědomí si míru správnosti svých pedagogických dovedností a jejich realizace ve výchovně vzdělávacím procesu.Kompetence - komunikace:Při výuce budou učit žáky nové vědomosti vyplývající z učiva předmětu biologe a ekologie (výpočetní technika). Budou řídit a hodnotit činnost žáků v průběhu vyučování. Při přípravách na výuku a rozborech vyučovacích jednotek budou komunikovat převážně se cvičnými učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky.Kompetence - úsudek:Studenti budou schopni se samostatně připravit na vyučování předmětu biologie a ekologie (výpočetní technika). Budou umět se koncentrovat na odborné znalosti při výuce a zároveň promyšleně a logicky sdělovat nové informace žákům. Při opakování a zkoušení probraného učiva objektivně a odpovědně zhodnotí osvojené vědomosti žáků.

Literatura

ZákladníSlavík, M., Miller, I. Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU, 2012DoporučenáKŘÍŽ, E, Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU,2012Dytrtová, R. Pedagogická praxe, Praha, ČZU, 2007

Požadavky

Didaktika odborných předmětů.

Garant

Ing. Emil Kříž, Ph.D.