Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízená pedagogická praxe (UPV) (VCV85E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VCV85E - Řízená pedagogická praxe (UPV), Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem řízené pedagogoické praxe studentů je získání potřebných dovedností a zkušeností v oblasti vyučovací a výchovné činnosti na cvičných středních odborných školách a učilištích. Během pedagogické praxe je třeba ověřit pedagogickou, odbornou i morální připravenost studentů pro pedagogickou práci.

Osnova

PřednáškaCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Studenti si upevní vědomosti z výuky didaktiky praktického vyučování. Zároveň si prohloubí své odborné vědomosti získané při studiu na střední odborné škole, případně při dalších formách studia. Všechny získané vědomosti budou studenti využívat při přípravách na praktické vyučovací jednotky (při zpracovávání informací a výběru a aktualizaci učiva). Tyto vědomosti po důkladném zpracování a promyšlení budou aplikovat při výuce předmětu praxe nebo odborný výcvik.Dovednosti:Studenti získají pedagogické i praktické dovednosti převážně při seminářích v rámci didaktiky praktického vyučování. Tyto dovednosti si studenti prohloubí při řízené pedagogické praxi, kde absolvují náslechy a pedagogické výstupy. Při analýze pedagogických výstupů cvičným učitelem, koordinátorem pedagogické praxe a pedagogickým pracovníkem IVP získají zpětnou vazbu a uvědomí si míru správnosti svých pedagogických a praktických dovedností a jejich realizace ve výchovně vzdělávacím procesu.Kompetence - komunikace:Při výuce budou učit žáky nové vědomosti a především dovednosti vyplývající z učiva předmětu praxe nebo odborný výcvik. Budou řídit a hodnotit činnost žáků v průběhu vyučování. Při přípravách na výuku a rozborech vyučovacích jednotek budou komunikovat převážně se cvičnými učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky.Kompetence - úsudek:Studenti budou schopni se samostatně připravit na vyučování předmětu praxe nebo odborný výcvik. Budou umět se koncentrovat na odborné vědomosti při výuce a zároveň naučit žáky konkrétní praktické dovednosti. Při zkoušení probraného učiva objektivně a odpovědně zhodnotí osvojené dovednosti žáků.

Literatura

ZákladníKŘÍŽ, E, Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU,2012DoporučenáSlavík, M., Miller, I. Oborová didaktika pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory, Praha, ČZU, 2012Dytrtová, R. Pedagogická praxe, Praha, ČZU, 2007

Požadavky

didaktika praktického vyučování.

Garant

Ing. Emil Kříž, Ph.D.