Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Úvod do studia (POVK) (VPV108Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VPV108Z - Úvod do studia (POVK), Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
otázky a odpovědi ze skript soc Neznámý 25.05.2018 19:37 23
pojmy_ke_zkousce (1) Neznámý 25.05.2018 19:39 6
Právo zkouška Neznámý 25.05.2018 19:43 14
sociologie test - vyplněný Neznámý 25.05.2018 19:37 47
vyah-ze-skript-1 Neznámý 25.05.2018 19:39 7

Další informace

Cíl

Předmět je metodickým úvodem do studia na vysoké škole (práce s literaturou, charakteristika požadovaných písemných výstupů během celého studia) a zároveň seznámením s oborem vzdělávání dospělých a kariérové poradenství.

Osnova

PřednáškaRozdíly mezi středoškolským a vysokoškolským studiemVztah mezi učitelem a studentem, míra samostatnosti studia, kontrola studijních povinnostíMetody a formy výuky na vysoké školeStyly učení, Informační pramenyPsychologická příprava na studium, principy efektivního učení, techniky zlepšování paměti a rozvoje kognitivních funkcíZákladní informace o studiu na IVP, seznámení s jednotlivými předměty, seznámení se systémem Hroch a LMS MoodleCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolvent předmětu získá přehled o způsobu studia na IVP a na ČZU, dokáže se orientovat v materiálech jako jsou rozvrhy, učební plány, konzultační listy a indexy. Dokáže se pohybovat v prostředí LMS Moodle a ve studijní evidenci Hroch. V psychologické části předmětu získá přehled o způsobech a možnostech efektivního učení. Absolvent předmětu se dokáže orientovat v systému informačních zdrojů na naučí se je využívat.Dovednosti:Absolvent získá první důležité dovednosti s LMS Moodle, dokáže využít svých identifikačních znaků pro vstup do systému, naučí se využívat studijní evidence Hroch tak, aby mohl v průběhu dalšího studia sledovat a kontrolovat vlastní studijní výsledky. Absolvent získá dovednosti práce při práci s různými informačními zdroji a jejich zpracováním.Kompetence - komunikace:Absolvent se naučí komunikovat s vyučujícími prostřednictvím elektronických médií a též z nich získávat potřebné odborné i organizační informace. Zvládne odbornou termonologii nutnou pro tento způsob komunikace. Dokáže popsat identifikovat a popsat vlastní studijní potřeby, případně problémy.Kompetence - úsudek:Absolvent dokáže posoudit možnosti, které mu nabízejí elektronické systémy a je schopen jich v dalším studiu plně využívat. Dokáže se orientovat ve volitelných předmětech a v souvislosti se svými vzdělávacími a profesními potřebami se kvalifikovaně rozhodovat při jejich volbě .

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaStudijní poradenství. [online]. Dostupné na http//student.czu.czStudijní předpisy - Vysokoškolský zákon 111/1998 Sb., Studijní a zkušební řád ČZUDoporučenáJazyk výuky: ČeštinaHavlíček, J. Studenti zaplní první ročníky bakalářského a navazujícího magisterského studia. Zpravodaj ČZU v Praze, č. 2/2005, s. 3-5

Požadavky

Žádný.

Garant

Ing. Emil Kříž, Ph.D.