Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a úvěr (DEUE04Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DEUE04Y - Finance a úvěr, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Využití základních principů finančního systému při finančním rozhodování podnikatelskýchsubjektů s důrazem na zemědělsko - potravinářský komplex.

Osnova

PřednáškaPeněžním trh - úloha ČNB, regulace depozitní a úrokové politikyPeněžním trh - oceńování nástrojů peněžního trhuPeněžním trh - funkce komerčních bank v ekonomice, bankovní obchody, bankovně - úvěrové obchodyPeněžním trh - cenné papíry peněžního trhu, základní principy finančního investování aplikované na CP - PTKapitálový trh - dluhopisy (ukazatele výnosnosti, způsoby oceňování v primární emisi)Kapitálový trh - analýza dluhopisů (fundamentální analýzy, výnosové křivky)Kapitálový trh - fundamentální analýza akciíKapitálový trh - technická analýza akcií, analýza efektivních trhůKapitálový trh - finančního investování na kapitálovém trhu (principy, způsoby aplikovanéna CP - KT)Kolektivní investováníVýnosnost, rizikovost, likvidita při sestavování investičního portfoliaEliminace rizik FTFinanční rozhodování podnikatelských subjektů zemědělsko-potravinářského komplexuCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:žádnéDovednosti:žádnéKompetence - komunikace:žádná

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaBlake, D.: Analýza finančních trhů, Grada Publishing 1995Rose, P.,S.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing 1999Čížek, T.: Řízení finančních procesů, ČZU PEF 2003Musílek, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, Praha 1999Jílek, J.: Finanční rizika, Grada Publishing 2000

Požadavky

absolvent magisterského studia

Garant

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.