Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční management (DEUE09Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DEUE09Y - Finanční management, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavím cílem je seznámit posluchače doktorského studia s aktuálními teoretickými i praktickými aspekty finančního managementu v podmínkách ČR, jakož i v globálním prostředí. Důraz je kladen zejména na aktuální pojetí finanční analýzy a plánování podniků jako pilířů finančního řízení, dále na oblast investičního rozhodování a metod hodnocení těchto projektů (včetně podmínek rizika a nejistoty). V neposlední řadě je cílem tohoto kurzu rovněž seznámit s aktuálními otázkami dividendové teorie a její praktické implementace.

Osnova

PřednáškaStruktura a organizace finančního řízení podnikuCharakteristika podnikových financíFinanční a investiční rozhodování, dlouhodobé financováníFinanční a investiční rozhodování, dlouhodobé financováníOceňování majetku a podnikuCíle a základní metodické nástroje finanční analýzyCharakteristika základních ukazatelů poměrové analýzyAnalýza likvidity a zadluženostiAnalýza ukazatelů vycházejících z údajů kapitálového trhu, hodnocení bonity dlužných cenných papírůFinanční plánováníDlouhodobé finanční plánováníRoční finanční plán, podnikové rozpočtyFinanční kontrolaControlling - vymezení pojmu, vztah k finanční kontrole, vazba na finanční kontroluCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:žádnéDovednosti:žádnéKompetence - komunikace:žádná

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaLevy, H., Sarnat, M.: Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada, Praha 1999Brealey,R.A., Myers,S.C. : Teorie a praxe firemních financíGaughan,P.A. : Mergers, Acquisition and Corporate Restructurings. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2007Marek, P. akol. : Studijní průvodce financemi podniku. Praha. Ekopress, 2006White, G.I., Sondhi,A.C., Fried,D. : The Analysis and Use of Financial Statements. Hoboken, NJ : John Wiley and Sons, 2003DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaStrouhal,J. : Finanční řízení firmy v příkladech. Brno, Compurers Press, 2006Valach,J. : Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha, Ekopress, 2006Valach,J. a kol.: Finanční strategie. Praha. Institut svazu účetních, 1997Zmeškal,Z. a kol. : Finanční modely. Praha, Ekopress, 2004

Požadavky

absolvent magisterského studia

Garant

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.