Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance regionální správy (DEUEK1Y)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu DEUEK1Y - Finance regionální správy, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Využití principů finančního hospodaření orgánů územní samosprávy při zajištění veřejných statků municipalitami.

Osnova

PřednáškaVeřejný sektorFiskální funkce a jejich využití na jednotlivých vládních úrovníchVeřejná volba, efektivní rozhodováníMístní územní samospráva (charakteristika, úloha, postavení územní samosprávy v ČR, majetek územní samosprávyFinanční systém územní samosprávyPříjmy municipálního rozpočtuDaňové příjmyVlastní nedaňové příjmyDotaceNávratné příjmy municipálních rozpočtů (úvěry)Návratné příjmy municipálních rozpočtů (dluhopisy)Výdaje municipálních rozpočtů (struktura, metody sledování)Veřejné zakázkyCvičení

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají znalosti v oblasti finančního systému územní samosprávy, s důrazem na alokaci zdrojů, efektivní rozhodování a rozdělování zdrojů při zajišťování veřejných statků a služeb na úrovni municipalit. Znalosti se týkají jednotlivých příjmových položek včetně využitelných instrumentů finančního trhu. Výdaje územních rozpočtů jsou schopni posoudit na základě nejnovějších přístupů a metod.Dovednosti:Absolventi mohou využít získané znalosti v rozpočtovém procesu municipalit, při zpracování veřejně prospěšných projektů, při kontrole a auditu veřejných financí územně samosprávných celků. Dané vědomosti mohou využít i v souvislosti s probíhající reformou veřejné správy.Kompetence - komunikace:Absolventi, na základě nabytých znalostí, mohou vhodně argumentovat a vysvětlovat jednotlivé kroky při využívání veřejných zdrojů nejenom na pozici vedoucích pracovníků územních samospráv, ale i v oblasti zpracování, řízení a kontroly veřejně prospěšných činnostíKompetence - úsudek:Absolventi jsou schopni rozhodovat v jednotlivých fázích rozpočtového procesu s důrazem na efektivnost, hospodárnost a účelnost vynakládaných finančích prostředků na zajištění veřejných statků a služeb a následně za tato svá rozhodnutí nést plnou odpovědnost.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaBrůha, M.: Veřejná správa, Praha NS 1998Hamerníková, B. a kol.: Veřejné finance, Victoria Publishing, Praha, 1996Koudelka, Z.: Obce a kraje podle reformy veřejné správy v roce 2000, Linde Praha, 2000Kovařík, M.: Státní správa a územní samospráva v Evropě, SMO Praha, 1990Kraftová, I.: Finanční analýza municipální firmy, C.H. Beck, 2002Musgrave, R.A.: - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a praxi, Management Press, Praha, 1994Ochrana, F.: Veřejný sektor a efektivní rozhodování, Management Press, Praha, 2001Ochrana, F.: Veřejné zakázky, Ekopress, s.r.o., Praha, 2004Marková, H.: Finance obcí, měst a krajů. Linde Praha 2000Peková, J.: Hospodaření a finance územní samosprávy , Management Press, Praha 2004DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaProvazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe, Grada 2007, ISBN 978-80-247-2097-5Ochrana, F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů, Ekopress 2003, ISBN 80-86119-71-8Hrdý, M.: Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU, Aspi 2006, ISBN 80-7357-137-4Jílek, M.: Fiskální decentralizace, teorie a empirie, Aspi 2008, ISBN 978-80-7357-355-3Příslušné zákony v platném legislativním znění

Požadavky

absolvent magisterského studia

Garant

doc. Ing. Antonín Valder, CSc.