Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení rizik v projektech - PRN (EAE65E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EAE65E - Řízení rizik v projektech - PRN, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Osnova

PřednáškaÚvod do řízení rizikStruktura a koncepce řízení rizikMetody a přístupy identifikace rizikKvalitativní analýza rizik a užití měkké systémové metodologieKvantitativní analýza rizik a pravděpodobnostní přístupyPokročilé metody a přístupy v kvantitativní analýze rizikObrané strategie a plány proti rizikům v projektovém řízeníMetody a přístupy snížení výskytu a dopadu rizik v projektovém řízeníMonitoring a revize rizik při realizaci projektůSystémová analýza a systémové myšleníVybrané metody řízení rizik IVybrané metody řízení rizik IICvičeníIdentifikace rizikKvalitativní analýza rizikKvantitativní analýza rizikObrané strategie a plány proti rizikůmMonitoring a revize rizikPrezentace semestrálních prací

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají především prakticky zaměřené znalosti z oblasti řízení rizik v oblasti řízení projektů. Absolventi získají kritickou povědomost o problémech v oblasti řízení rizik. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Absolventi mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia.Dovednosti:Znalosti absolventům umožňují pracovat v oblastech podpory rozhodování na úrovni středního a vyššího managementu. Jsou schopni uplatnit se v projektové organizaci a organizaci řídící svá rizika, analyzovat a monitorovat rizika u projektů ve výrobě, obchodu, službách, v oblastech státní správy a samosprávy, v mezinárodních společnostech a korporacích, NGO. Při řešení složitých a nepředvídatelných problémů postupují profesionálním přístupem s použitím inovačních metod, nástrojů a podpůrné argumentace.Kompetence - komunikace:Mohou řídit a kontrolovat projektové činnosti nebo činnosti nesoucí rizika, při nich dochází i k nepředvídatelným změnám, spoluřídit, po zapracování i samostatně řídit, rizika v projektech i mimo ně v organizaci.Kompetence - úsudek:Mají schopnost řídit a přetvářet pracovní a projektové prostředí v kontextu řízení rizik. Umějí vyhledávat nové postupy eliminace rizik u projektů. Mohou být plně odpovědní za přínos k profesním znalostem a za posuzování strategických rozhodnutí.

Literatura

ZákladníSvozilová, A. Projektový management. 1. vydání. Praha Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.Korecký, M., Trkovský, V. Management rizik projektů. Praha Grada, 2011. 584 s. ISBN 978-80-247-3221-3.DoporučenáBentley, C. Základy metody projektového řízení PRINCE2. Bratislava INBOX SK, s.r.o., 2010. 311s. ISBN 978-0-9576076-2-0.Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 2. vydání. Praha Grada Publishing, 2012. 528 s. ISBN 978-80-247-4275-5.Fotr, J. Investiční rozhodování a řízení projektů. 1. vydání. Praha Grada, 2011. 408. ISBN 978-80-247-3293-0.Project management institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Fifth Edition. Newton Square (PA, USA) PMI, 2013. ISBN 978-1-935589-67-9.Tichý, M. Ovládání rizika analýza a management. 1. vydání. Praha C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5.Smejkal, V., Rais, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vydání. Praha Grada Publishing, 2013, 488 s. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9

Požadavky

Absolvovaný předmět Základy řízení projektů. Základní znalost operačního výzkumu a statistických metod.

Garant

doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc.