Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Antropologie kultury, společnosti a osobnosti - PAA (EPE17E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EPE17E - Antropologie kultury, společnosti a osobnosti - PAA, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
kokails-test-na-pc Neznámý 11.05.2018 12:04 3
vypisky-z-antropologie-kultury Neznámý 11.05.2018 12:05 8

Další informace

Osnova

PřednáškaÚVOD - Co je to antropologie, kvalitativní a kvantitativní metody, hypotézy a fakta; zákony a zákonitostiProblémy obecného pojetí vědy, zvláštnosti věd o člověku, definice člověkaFyzická antropologie - využití fyzické antropologie při studiu kultury, lidské rasy, genetikaDějiny oboru zabývajícího se člověkem - studium člověka ve středověku a novověkuBiologické objevy významné pro antropologiiPočátky systematického studia kulturyEvoluční teorie aplikovaná na kulturu - evolucionismusEvolucionisté a příbuzenství, náboženství a magie z pohledu evolucionistůDifusionismusFunkcionalismusStrukturalismusAntropologie a současnostCvičeníAntičtí filosofovéDarwin a darwinismusKulturní evolucionismus - MorganDifusionismusFunkcionalismusStrukturalismus

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi získají znalostní základ týkající se studia člověka - antropologie jako vědecké disciplíny - a jejími proměnami od celostního pohledu na člověka v podání antických myslitelů přes zdůrazňování a chápání disciplíny jako pouhé anatomie k vykrystalizování její současné podoby.Dovednosti:Přednášky mají umožnit studentům stanovit kritéria vědeckosti obecně a následně i vědeckost této disciplíny. Důležitou součástí kurzu je stanovování metodologie výzkumu při zachování nezbytných kritérií vědeckosti. Přednášky týkající se fyzické antropologie a příbuzných biologických disciplín poslouží jako nezbytný základ pro návaznost a orientaci v dalších vývojových etapách oboru - evolucionismu, difuzionismu, funkcionalismu, strukturalismu. * Kompetence - Komunikace Studenti mohou účinně komunikovat s kvalifikovanými odborníky, mají osvojenou odbornou terminologii a dokážou srozumitelně sdělovat informace a klást věcné otázky. * Kometence - Úsudek Studenti jsou schopni formulovat a klást kritické otázky. Jsou si vědomi ohraničenosti svých kompetencí v oblasti. Jsou seznámeni s nutností kritického posuzování všech předkládaných tezí. Kompetence - komunikace:žádná

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaCopans, J. Základy antropologie a etnologie. Praha, 2001.Kokaisl, P. Základy antropologie. Praha, 2009.Soukup, V. Dějiny antropologie. Praha, 2004.DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBudil, I. Za obzor Západu. Praha Triton, 2001.

Požadavky

Žádné

Garant

doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.