Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení administrativních a správních procesů - PAA (EREI9E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EREI9E - Řízení administrativních a správních procesů - PAA, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Osnova

PřednáškaPodnik, struktura podnikuPodnikání, úloha administrativních procesůProcesní řízeníŘízení administrativních procesůPráce s dokumentyVybrané vnitřní administrativní procesyVybrané vnější administrativní procesySprávní procesyElektronická komunikace s vnějším prostředímKvalita administrativních procesůAudit administrativních procesůEfektivnost řízení administrativních procesůCvičeníPodnikání-dokumentaceVnitřní administrativní procesyVnější administrativní procesySprávní procesyAnalýzy administrativních procesůZlepšování administrativních procesů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti o administrativních procesech v organizacích, jejich vytváření, projektování a restrukturalizaci. Získávají znalosti zaměřené na efektivnost těchto procesů směřující ke snížení admionistrativní náročnosti řízení organizací. Znalosti jsou univerzálního charakteru a využitelné jak v podnikatelské, tak i nepodnikatelské sféře (zejména ve státní správě).Dovednosti:Umějí aplikovat získané znalosti v konkrétních podmínkách svého pracoviště, samostatně řešit problémy s fungováním těchto procesů a navrhovat, případně zlepšovat jejich realizaci. Získávají dostatečný přehled o celé škále administrativních procesů v organizacích a jsou schopni adekvátně reagovat na vývoj informačních technologií a dalších požadavků na efektivnost těchto procesů.Kompetence - komunikace:Jsou schopni řídit a kontrolovat realizaci administrativních procesů na pracovišti a jejich neustálé zlepšování.Kompetence - úsudek:Jsou schopni reagovat na změny a požadavky na snižování administrativní náročnosti řízení, vývoj informačních technologií a případné změny v legislativě.

Literatura

ZákladníBasl, J. Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň Západočeská univerzita, 2002. ISBN 80-7082-936-2.Pikola, P., Hájková, I. Správní řád. Praha ČZU, 2011. ISBN 978-80-213-1683-6.Kříž Josef. Řízení administrativních a správních procesů. 1. vydání. Praha CZU, 2012. ISBN 978-80-213-2315-5Kunstová, R. Efektivní správa dokumentů. Praha Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3257-2.DoporučenáBudiš P., Hřebíková I. Datové schránky. Olomouc ANAG, 2010. ISBN 978-80-7263-617-4.Budiš P. Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi. Olomouc ANAG, 2008. ISBN 978-80-7263-465-1.Carda, A. Workflow - řízení firemních procesů. Praha Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0666-0.Fleischmannová, E., Kuldová, O., Šedý R. Obchodní korespondence. Praha Fortuna 2005 ISBN 80-7168-718.Fleischmannová, E., Kuldová, O. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Praha Fortuna 2005. ISBN 80-7168-896-7.Foltas, T., Hlouch, T. Základy správního procesu. Brno Václav Klemm, 2009. ISBN 978-80-904083-1-9.Hruška, V. Vnitropodnikové směrnice. Praha Bilance, 2005. ISBN 80-86371-37-9.

Požadavky

Základy řízení.

Garant

Ing. Josef Kříž, CSc.