Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení administrativních a správních procesů - VSRRK (EREK9E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EREK9E - Řízení administrativních a správních procesů - VSRRK, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty s normativní úpravou písemností a zásadami jejich stylizace, oběhem písemností v organizaci, práci s nimi a archiviváním. Základní formou výuky jsou přednášky a semináře spojené se zpracováním písemností pro obchodní a úřední styk.

Osnova

PřednáškaPodnik, struktura podnikuPodnikání, úloha administrativních procesůProcesní řízeníŘízení administrativních procesůPráce s dokumentyVybrané vnitřní administrativní procesyVybrané vnější administrativní procesySprávní procesyElektronická komunikace s vnějším prostředímKvalita administrativních procesůAudit administrativních procesůEfektivnost řízení administrativních procesůCvičeníPodnikání-dokumentaceVnitřní administrativní procesyVnější administrativní procesySprávní procesyAnalýzy administrativních procesůZlepšování administrativních procesů

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají teoretické znalosti o administrativních procesech v organizacích, jejich vytváření, projektování a restrukturalizaci. Získávají znalosti zaměřené na efektivnost těchto procesů směřující ke snížení admionistrativní náročnosti řízení organizací. Znalosti jsou univerzálního charakteru a využitelné jak v podnikatelské, tak i nepodnikatelské sféře (zejména ve státní správě).Dovednosti:Umějí aplikovat získané znalosti v konkrétních podmínkách svého pracoviště, samostatně řešit problémy s fungováním těchto procesů a navrhovat, případně zlepšovat jejich realizaci. Získávají dostatečný přehled o celé škále administrativních procesů v organizacích a jsou schopni adekvátně reagovat na vývoj informačních technologií a dalších požadavků na efektivnost těchto procesů.Kompetence - komunikace:Jsou schopni řídit a kontrolovat realizaci administrativních procesů na pracovišti a jejich neustálé zlepšování.Kompetence - úsudek:Jsou schopni reagovat na změny a požadavky na snižování administrativní náročnosti řízení, vývoj informačních technologií a případné změny v legislativě.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaČSN ISO 11 80 (979721), ČSN EN 28601 (97 8601), ČSN ISO 2145 (01 0184), ČSN ISO 690, 690-2Kuldová, O. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti. Fortuna 2001Šedý, R. Úspěšné vzorové dopisy. Verlag Dashöfer 1995Typový skartační rejstřík pro podniky. Metodické instrukce a návody AS MV ČR, 1992Zuzák a kol. Moderní sekretářská praxe. Verlag Dashöfer 1998DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaČSN 01 6910 (2002)Krninská, R. Technika administrativního a bankovního styku, JU, České Budějovice, 2002Krninská, R. Vztahy podnikatelské sféry k státu, JU, České Budějovice, 2002Kříž, J., Zuzák, R. Administrativní technika, PEF ČZU, 2004Seidler, M. Jak nakládat s písemnostmi. Montanex 1995

Požadavky

nejsou

Garant

Ing. Josef Kříž, CSc.