Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů - TF KS (ERT76E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ERT76E - Řízení lidských zdrojů - TF KS, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámení s problamatikou personálního řízení po stránce teoretické a postupné získávání praktických poznatků a zkušeností. Seznámení se základními personálními činnostmi podnikatelských subjektů ve vzájemné vazbě s trhem práce. Výuka je zaměřena na rozvoji znalostí studentů formou přednášek a cvičení s využitím příkladů z praxe. Podmínkou zápočtu je obhajoba projektu na vybrané téma.

Osnova

PřednáškaPersonální řízení a řízení lidských zdrojůTrh práce, politika zaměstnanostiPracovní potenciál, pracovní způsobilost a kvalifikacePracovní podmínky a pracovní prostředíZajištění a stabilizace pracovníků - vyhledávání, výběr a rozmisťování pracovníků, řízení adaptačního procesuMotivace pracovního chování, Odměňování pracovníkůHodnocení pracovníků, vzdělávání a rekvatifikaceŘízení pracovní mobility a uvolňování pracovníkůProfesní kariéria a osobní rozvojOrganizace personálního řízení v podnicíchZaměstnanecké vztahy a vztahy s odboryCvičeníBlokové cvičení: program na semestr, pravidla hodnocení, požadavky na zápočet, informace o zkoušce, informace o studijní literatuře, zadání týmové práce

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oblasti řízení lidských zdrojů, managementu, sociologie a psychologie. Rozumí základním pojmům, zákonitostem a teoriím, které odpovídají uplatnění v oblasti řízení lidských zdrojů. Znalosti se týkají nejnovějších poznatků v oboru a absolventům slouží jako základ pro originální myšlení. Absolventi mají kritickou povědomost o problémech v oboru řízení lidských zdrojů. Mají hluboké odborné vědomosti z teorie i praxe řízení lidských zdrojů, které jim umožňují pracovat v oblasti řízení lidských zdrojů na úrovni nižšího a středního managementu. Vědomosti se dále rozšiřují a specializují v dalších předmětech zařazených do studijního programu. Absolventi mají jasnou povědomost o hranicích svých znalostí a představu o obsahu dalšího studia v těchto oblastech.Dovednosti:Umějí uplatnit své odborné znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů, managementu, sociologie a psychologie při pracovním výkonu jak ve státní správě a samosprávě, tak v tuzemských i mezinárodních organizacích.Kompetence - komunikace:Mohou se aktivně podílet na řízení lidských zdrojů v konkrétní organizaci. Uvědomují si význam řízení lidských zdrojů a realizují ho. Jsou schopni předávat získané znalosti a dovednosti a tím přispět ke zvýšení úrovně řízení lidských zdrojů v organizaci.Kompetence - úsudek:Mají schopnost pracovat s novými informacemi, analyzovat je, vyhodnocovat a nalézat nová řešení. Uvažují systémově a logicky v širokých souvislostech.

Literatura

ZákladníKÖNIGOVÁ, M.; HORALÍKOVÁ, M. Personální řízení. 1. vydání. PEF ČZU Praha, 2013. 112 stran. ISBN 978-80-213-2328-5.DoporučenáARMSTRONG, M. Odměňování pracovníků. 1. vydání. Praha Grada Publishing, 2009. 442 stran. ISBN 978-80-247-2890-2.BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi. 5. vydání. Praha Computer Press, 2008. 130 stran. ISBN 978-80-251-2235-8.HALL, K. Speed lead Jak zrychlit a zjednodušit vedení lidí, projektů a týmů. 1 vydání. Praha Management Press, 2008. 199 stran. ISBN 978-80-7261-182-9.KOLMAN, L.; RYMEŠOVÁ, P.; CHÝLOVÁ, H.; GRALTON, L. Motivace, produktivita a způsob života. 1. vydání. Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-892-5.KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů Základy moderní personalistiky. 4. vydání, rozšířené a doplněné. Praha Management Press, s.r.o., 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.VODÁK, J. Efektivnost vzdělávání zaměstnanců. 1. vydání. Praha Grada Publishing, 2007. 205 stran. ISBN 978-80-247-1904-7.

Požadavky

Žádné

Garant

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.