Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční a pojistná matematika - PAEN komb. (ESE85E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ESE85E - Finanční a pojistná matematika - PAEN komb., Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Seznámit studenty s aplikacemi matematiky, typickými pro finanční a pojistné operace na domácím i mezinárodním peněžním trhu. Některé modely populační matematiky (tabulky úmrtnosti apod.) jsou východiskem pojistných výpočtů a jsou tedy také v kurzu obsaženy.

Osnova

PřednáškaÚvodSložené úročení, složené diskontováníEkvivalence plateb při složeném úročeníKlesající fondOdhady parametrů opakovaných plateb: částka jedné platby, počet plateb, úroková míraOpakované platby neukončené (perpetuity)Úvod k pojistným operacímTypy životního pojištění"Jednorázový" doživotní důchodStálé roční prémie pojištění pro případ úmrtí a smíšeného pojištění na dožití a pro případ úmrtíPojistné rezervy životního pojištěníRetrospektivní metoda výpočtu závěrečných rezerv životního pojištěníCvičeníJednoduché úročení a diskontováníOpakované platby, základní operaceOdhady parametrů OP: částka jedné platby, počet plateb, úroková míraPojištění neživotní a životníPojištění na dožitíZávěrečné rezervy životního pojištění

Získané způsobilosti

Znalosti:Absolventi mají vysoce specializované teoretické a praktické znalosti jasně orientované na výkon povolání. Mají nejnovější znalosti o současných trendech v oboru. Úroveň znalostí slouží jako základ originálního myšlení pro následné rozhodování. Znalosti absolventů jsou velmi široké a jsou využitelné v podnikatelské sféře, ve vědeckovýzkumné práci i v osobním životě. Šíře a komplexnost znalostí umožňuje kriticky posuzovat analyzovanou situaci. Získané znalosti jsou na rozhraní řady oborů, jako je ekonomika, finance, statistika a teorie pravděpodobnosti.Dovednosti:Umějí diagnostikovat problém s neúplnými informacemi a s použitím získaných znalostí vytvářet si úsudek o dalším postupu a řešení. Jsou schopni získat a analyzovat potřebná data a na jejich základě kriticky formulovat jednoznačná rozhodnutí. Dovedou integrovat poznatky z jiných oborů a navrhovat originální řešení. Osvojili si dovednosti vědeckovýzkumné práce.Kompetence - komunikace:Mohou vést tým pracovníků nebo koordinovat realizaci zadaného úkolu. Umějí dosažené závěry jasně a jednoznačně sdělovat odborníkům i veřejnosti.Kompetence - úsudek:Mají schopnost řešit složité nepředvídatelné problémy a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Pomocí speciálních technik a postupů dokážou usuzovat na budoucí vývoj, vytvářet varianty řešení a nést společenskou a etickou odpovědnost za svá rozhodnutí.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaMACHÁČEK, Otakar. Finanční a pojistná matematika. 3. dopl. vyd. Praha Prospektrum, 2007. 216 s. ISBN 80-7175-143-XDoporučenáJazyk výuky: ČeštinaMACHÁČEK, Otakar. The Basics of Financial and Insurance Mathematics. 1. vyd. Praha Česká zemědělská univerzita, 2003. 216 s.ISBN 80-213-0526-8

Požadavky

Žádné

Garant

doc. Ing. Otakar Macháček, CSc.