Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a bankovnictví-AF (EUA02E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUA02E - Finance a bankovnictví-AF, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výklad základních principů finančního systému v návaznosti na finanční rozhodování podnikatelských subjektů.

Osnova

PřednáškaÚvod do finančního trhuPeníze, peněžní zásoba, peněžní agregáty, úroková míraÚloha ČNB, nástroje regulace depozitní a úrokové politikyZásady činnosti komerčních bank, pasivní bankovní obchodyAktivní bankovní obchody, standardizovaný proces poskytování bankovního úvěruNeutrální bankovní obchody - platební stykBankovně - úvěrové obchody, faktoring, forfaitingCenné papíry peněžního trhu, směnky, dispoziční cenné papíryCenné papíry kapitálového trhu - dluhopisyCenné papíry kapitálového trhu - akcieKolektivní investováníObchodování s cennými papíry na BCPP a v RM-SystémuFinanční investování na finančním trhuCvičeníFormální náležitosti, zadání zápočtové práce, základní pojmyÚvod do problematiky finančních trhů- východiska, rovnováha na trhu penězOceňování finančních nástrojů - jednoduché úročení, bankovní diskontOceňování finančních nástrojů - složené úročeníOceňování finančních nástrojů - smíšené úročeníŽádost o úvěrSmlouva o úvěruPlatební styk - ukázky hladké platby, dokumentárního inkasa, dokumentárního akreditivuVystavění směnkyAnalýza dluhopisů - ukazatele hodnocení obligacíAnalýza akcií - vnitřní hodnota akcieVyužití základních principů finančního investování - návrh finančního portfoliaZápočtový test, zápočet

Získané způsobilosti

Znalosti:Znalosti absolventů jim umožňují základní orientaci na finančním trhu, jako souboru peněžního a kapitálového trhu, finančních institucí, regulací a finančního rozhodování. Absolventi se orientují v postupech a instrumentech finančního trhu.Dovednosti:Absolventi jsou schopni sestavit vhodné základní finanční portfolio pro různé subjekty, posoudit nabídky finančních instrumentů bankovního sektoru zejména z hlediska vynaložených nákladů a u investičních instrumentů z hlediska rizika, výnosu a likvidity.Kompetence - komunikace:Absolventi mohou, na základě získaných znalostí, vysvětlit jednolivé kroky při zajištění vhodného způsobu alokace peněžních prostředků a jejich následného využití.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost posoudit vhodnost daného bankovního investičního a finančního instrumentu pro daný subjekt.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŽehrová, J. Finance, skripta ČZU Praha 2010Revenda,Z. Mandel, M., Kodera, J., Musílek, P., Dvořák, P., Brada,J. Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management press 2008Jílek, J. Finanční trhy a investování, Grada Publishing 2008DoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBlake,D. Analýza finančních trhů, Grada Publishing, 1995Brealey R.A.-Myers S.C. Teorie a praxe firemních financí, Victoria Publishing, 1992.Jílek,J. Finanční rizika, Grada Publishing, 2000Musílek P. Finančí trhy a investiční bankovnictví, ETC Publishing, 1999.Sharpe, W.F., Alexander, G.J. Investice, VictoriaPublishing, 1994Příslušné legislativní předpisy

Požadavky

Základy makroekonomie, mikroekonomie

Garant

Ing. Jana Žehrová