Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a úvěr - PAEN, PAAN, INFON (EUE06E)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EUE06E - Finance a úvěr - PAEN, PAAN, INFON, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Výklad základních principů finančního systému jako souboru trhů, účastníků, instrumentů, regulací a technik v návaznosti na finanční rozhodování jednotlivých subjektů finančního trhu.

Osnova

PřednáškaÚvod do finančního trhuPeníze, peněžní zásoba, peněžní agregáty, úroková míraÚloha ČNB, nástroje regulace depozitní a úrokové politikyZásady činnosti komerčních bank, aktivní a pasivní bankovní obchodyNeutrální bankovní obchody, dispoziční cenné papíry, bankovně - úvěrové obchodyCenné papíry peněžního trhuCenné papíry kapitálového trhu - dluhopisyCenné papíry kapitálového trhu - účastnické papíryKolektivní investovámíFinanční derivátyObchodování s cennými papíry, BCPP, RM-SystémFinanční investování na finančním trhuCvičeníFormální náležitosti, zadání seminární práce, základní pojmy FTOceňování finančních nástrojů - jednoduché úročení, diskontOceňování finančních nástrojů - složené a smíšené úročníSměnka - vystavení, oceněníAnalýza dluhopisů - ukazatele hodnocení obligacíZápočtový test

Získané způsobilosti

Znalosti:Komplexní znalosti o principech fungování finančního trhu umožňují absolventům efektivně rozhodovat ve finančních procesech na různých úrovních společnosti. Absolventi se orientují v postupech a instrumentech peněžních a kapitálových trhů, které umožňují alokovat volné finanční prostředky a zároveň je usměrňovat do oblastí kde je jejich využití nejefektivnější. Znalosti absolventům umožňují praktické využítí investičních a finančních instrumentů finančního trhu pro investování disponibilních peněžních prostředků i k vhodnému financování potřeb jednotlivých subjektů.Dovednosti:Absolventi jsou schopni sestavovat finanční a investiční portfolia pro různé subjekty, oceňovat jednotlivé investiční instrumenty podle aktuální situace na peněžním a kapitálovém trhu, eliminovat rizika spojená s využitím těchto instrumentů.Kompetence - komunikace:Absolventi, na základě nabytých znalostí, mohou vhodnou argumentací vysvětlovat jednotlivé kroky při alokování finančních zdrojů a jejich optimálním využití.Kompetence - úsudek:Absolventi mají schopnost posoudit vhodnost nabízených investičních a finančních instrumentů jednotlivých finančních zprostředkovatelů, omezit finanční rizika, zajistit vhodné způsoby investování a financování pro jednotlivé subjekty soukromého i veřejného sektoru.

Literatura

ZákladníJazyk výuky: ČeštinaŽehrová, J. Finance. 5. vydání. Praha ČZU Praha, Provozně ekonomická fakulta, 2010. Str. 213. ISBN 978-80-213-2124-3.Veselá, J. Investování na kapitálových trzích. 1.vydání. Praha ASPI, 2007. Str. 703. ISBN 978-80-7357-297-6.Radová, J. Finanční matematika pro každého. 1.vydání. Praha Grada Publishing, 2008. Str.232. ISBN 978-80-247-2364-8.Příslušné legislativní předpisyDoporučenáJazyk výuky: ČeštinaBlake, D. Analýza finančních trhů. 1. české vydání. Praha Grada Publishing, 1995. Str. 623. ISBN 80-7169-201-8.Brealey, R.A., Myers, S.C. Teorie a praxe firemních financí. 1.české vydání. Praha Victoria Publishing, 1992. Str. 971. ISBN 80-85605-24-4.Musílek, P. Finanční trhy a investiční bankovnictví. 1. vydání. Praha Management Press, 1999. Str.852. ISBN 80-86006-78-6.Rose, P.S. Peněžní a kapitálové trhy. 1.české vydání. Praha Victoria Publishing, 1994. Str. 1014. ISBN 80-85605-52-XSharpe, W.F., Alexander, G.J. Investice. 4.české vydání. Praha Victoria Publishing, 1994. Str. 810.ISBN 8085605473.

Požadavky

Mikroekonomie, Makroekonomie

Garant

Ing. Daniela Pfeiferová